PAPIRMASKIN: Bedrifter som skriver ut eller mottar store mengder papir, kan makulere papiret i denne maskinen og få tilbake nye A4-ark.

Lager papir av papir

Epson er på banen med maskin som lager nytt papir av papiravfallet på kontoret.

Paperlab er navnet på det nye kontorsystemet som Epson lanserer neste år. Kjernen i systemet er en stor maskin som lager nytt papir basert på papiravfallet i bedriften.

Det fremgår ikke av pressemeldingen hvor stor papirsirkulasjon en bedrift bør ha for at det skal være lønnsomt å investere i Paperlab-maskinen, men det er grunn til å tro at en gjennomsnittlig norsk småbedrift er litt for liten.

Epsons prototyp av Paperlab vil bli demonstrert på en utstilling i Tokyo før jul, og maskinen vil bli satt i produksjon i Japan tidlig neste år. Epson forventer å kunne introdusere løsningen i resten av verden senere.

Makulerer og reproduserer

Maskinen som brukes, makulerer papir på en sikker måte og omgjør deretter papiravfallet til nytt papir. Prosessen foregår uten bruk av vann, ifølge Epson.

Paperlab-maskinen kan ta i mot papir av alle slags typer, fra vanlig kontorpapir og visittkort til papir som er farget eller dufter, heter det.

Selve maskinen er ganske stor – 2,6 meter lang, 1,2 meter bred og 1,8 meter høy i tillegg til noen utstikkende deler. Maskinen kan produsere 14 A4-ark i minuttet.

Prisen er ikke oppgitt.

Epson håper at løsningen vil bidra til å gi papiret ny verdi og stimulere til gjenvinning, heter det i pressemeldingen fra Epson Norge.