RESOLUSJON: EU-parlamentet, her fra organisasjonens lokaler i Brussel, valgte å gå for oppsplitting av Google. (Foto: Wikimedia Commons / BiiJii)

EU valgte oppsplitting  

​Stort flertall i EU-parlamentet gikk inn for å splitte opp Google.

Publisert Sist oppdatert

Under gårsdagens avstemming i EU-parlamentet over forslaget om å skille søkemotorvirksomhet fra annen tjenesteyting på internett, stemte 384 for resolusjonen, mens bare 174 EU-lovgivere stemte i mot.

Dermed har EU-parlamentet kommet med et kraftig signal til EU-kommisjonen – Europas «regjering» - om å gjøre mer med kartellvirksomhet på nettet, et signal som EU-kommisjonen slett ikke kan overse.

Kartellvirksomhet?

Google ble ikke nevnt spesifikt i resolusjonen, men med en markedsandel på over 90 prosent på internettsøk i Europa, er det klart at det er Google EU-parlamentet er ute etter med dette vedtaket.

EU-kommisjonen har også hatt en etterforsking om Google driver kartellvirksomhet gående siden 2010. Det er særlig Googles praksis med å promotere sine egne kommersielle tjenester i søkeresultatene som EU-kommisjonen har gransket, men kommisjonen har ikke hittil vært spesielt ivrig på å iverksette sanksjoner mot selskapet. Det kan endre seg nå, med gårsdagens vedtak i EU-parlamentet.

- Ubrukelig løsning

Google har ikke gitt noen offisielle uttalelser etter vedtaket, men bransjeorganisasjonen Computer and Communication Industry Association (CCIA), som Google er medlem av, har naturligvis kritisert vedtaket.

«Oppsplitting av selskaper er en ekstrem og ubrukelig løsning som ikke gir noen mening i den raskt omskiftelige internettindustrien. Samtidig som at vedtaket opplagt er rettet mot Google, åpner faktisk EU-parlamentet for at alle søkeselskaper og alle selskap som tilbyr søkefunksjonalitet på nettsidene sine, må splittes opp. Dette er bekymringsverdig, vi forsøker å lage ett enkelt digitalt marked, med de rette vilkårene for innovatører i hele EU» skrev visepresidenten i CCIA, James Waterworth, til IDG News Service.

Motvillig EU-kommisjon

Selv om det er forslaget om å splitte søkevirksomhet fra all annen tjenesteyting på nettet som har fått mest oppmerksomhet, inneholder resolusjonen en lang rekke andre temaer som har med den digitale økonomien å gjøre.

EU-kommisjonen har uttalt at de skal svare på resolusjonen på et senere tidspunkt, men gir helt klart inntrykk av å mislike EU-parlamentets anstrengelser for å påvirke aniti-kartellarbeidet som EU-kommisjonen holder på med.

«Det er veldig viktig at anvendelsen av konkurranselovene i individuelle saker holdes separat fra politikk, og at anti-kartellprosedyrene ikke kan trekkes i tvil. EU-kommisjonen er forpliktet til å respektere rettighetene til alle involverte parter, og å være upartisk og rettferdig. Dette er grunnleggende verdier for håndhevelsen av konkurranselovgivingen», skrev Ricardo Cardoso, EU-kommisjonens talsmann for konkurranselovgivningen i en e-post.