BINDELEDD: Den nye EU-gruppen skal være et bindeledd mellom EU-kommisjonen og de enkelte landenes arbeid på autonome kjøretøy. Statssekretær Tom Cato Karlsen og Melanie Schultz van Haegen, transportminister i Nederland, på høynivå-møtet i februar. (Foto: Samferdselsdepartementet)
BINDELEDD: Den nye EU-gruppen skal være et bindeledd mellom EU-kommisjonen og de enkelte landenes arbeid på autonome kjøretøy. Statssekretær Tom Cato Karlsen og Melanie Schultz van Haegen, transportminister i Nederland, på høynivå-møtet i februar. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Internasjonalt samarbeid om autonome biler

Norge har blitt med i en EU-gruppe som jobber med selvkjørende biler.

Publisert Sist oppdatert

EU har som mål å fase inn autonome kjøretøy fra 2019. Forutsetningen er at teknologien er på plass, særlig med tanke på at sikkerheten blir ivaretatt. Norge deltar i det europeiske samarbeidet for autonome kjøretøy.

Testarena Norge?

15. februar arrangerte EU et ministermøte om selvkjørende biler (C-ITS – Connected Intelligent Transport Systems). Møtet var en oppfølging av et vedtak fra 2016 om europeisk samarbeid om sammenkoblete og selvkjørende kjøretøy, og møtet behandlet hvordan erklæringen hadde blitt fulgt opp, og hva som kan gjøres framover for å oppnå et enda bedre og mer koordinert samarbeid på europeisk nivå.

Dette er en god arena for å informere EU om hva vi gjør på området i Norge.

— Europeisk samarbeid er viktig både for å hente erfaringer og informasjon fra andre land. Norge er med i den nye høynivågruppen om selvkjørende biler som EU nå har etablert. Dette er en god arena for å informere EU om hva vi gjør på området i Norge, samt å lære om hva man gjør i de andre EU-landene. Vi ønsker å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy innenfor rammer som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, datasikkerhet og personvern. Jeg ser derfor for meg at Norge kan bli en interessant testarena for ulike aktører på både nasjonalt og europeisk nivå, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Ny lov

Regjeringen er opptatt av å sikre tilrettelegging for markedsintroduksjon av selvgående kjøretøy, kan vi lese i pressemeldingen.

En felles innsats i Europa er derfor viktig.

— Utviklingen på dette området svært raskt og mye har skjedd siden i fjor vår, både på nasjonalt nivå og EU-nivå. Personbiler og lastebiler krysser landegrensene. En felles innsats i Europa er derfor viktig for å legge til rette for videre teknologiutvikling. Vi ønsker å hente ut de positive effektene dette kan har på trafikksikkerhet, mobilitet og miljø, sier Karlsen.

Samferdselsdepartementet opplyser også at like før jul 2016 sendte de et nytt lovforslag om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei, ut på høring. Målet er å fremme et lovforslag for Stortinget i løpet av våren 2017.