Evry legger ansvaret på kommunene

Verken Valgdirektoratet eller Evry vil påta seg ansvaret for at tilbydere av scanning-leverandører har mulighet til å benytte seg av fjernsupport.

Publisert Sist oppdatert

Evry er en av leverandørene av tellesystemene som ble brukt under stortingsvalget i 2017. Torsdag kunne Computerworld skrive at it-kjempen skal ha hatt tilgang til å kunne fjernstyre systemene under valgnatten.

Computerworld har forsøkt å få Evry i prat om temaet, men de fraskriver seg alt ansvar. Isteden henviser de til Valgdirektoratet.

Valgdirektoratet hadde ikke mulighet til å prate med oss muntlig, men kunne svare på spørsmålene våre over e-post. 

Kommunene ansvarlige

– Under opptellingen av valgresultatet i 2017, var det sånn at Evry da hadde mulighet til å benytte fjernsupport?

– Det er kommuner og fylkeskommuner som er ansvarlige for den praktiske valggjennomføringen, skriver kommunikasjonsjef Kristina Brekke Jørgensen, i Valgdirektoratet, i en e-post til Computerworld.

Ifølge Jørgensen gjelder dette installasjon og oppsett av skanningløsning, samt gjennomføring av både manuell og maskinell telling av stemmesedler. 

Valgdirektoratet er først og fremst tilbydere av programvare og veiledning rundt bruken av denne.

– I veilederen for 2017 beskrives rutiner og praksis som forhindrer uautorisert eller unødvendig bruk fjernaksess, heter det i e-posten.

Ifølge Jørgensen gjør kommunene selv avrop på rammeavtalen, og den operasjonelle sikkerheten knyttet til bistand skjer i kommunene, i henhold til veiledning som direktoratet gir.

DIFFUS: Kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet kan ikke svare ja eller nei på omEvry hadde mulighet til å benytte fjernsupport på tellesystemene under stortingsvalget i 2017. (Foto: Valgdirektoratet)
DIFFUS: Kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet kan ikke svare ja eller nei på omEvry hadde mulighet til å benytte fjernsupport på tellesystemene under stortingsvalget i 2017. (Foto: Valgdirektoratet)

Full tillit

Heldigvis har Valgdirektoratet full tillit til at kommunene og fylkeskommunene har håndtert sikkerheten knyttet til stemmetelling ved tidligere valg på en god og sikker måte.

På spørsmålet til Computerworld, der vi lurer på om valgdirektoratet mener det er trygt at tilbydere av tellesystemer har remote tilgang, får vi til svar at direktoratet ikke har noen indikasjoner på at det er gjort noen form for forsøk på å påvirke selve valggjennomføringen og valgsystemene ved tidligere valg.

– Vi er allikevel bevisst mulige hendelser, og forbereder oss på å kunne håndtere disse, skriver Jørgensen.

– Hva tenker dere om at utenlandske aktører eventuelt kan benytte seg av dette? Hvor trygt er dette?

– Som tidligere nevnt gjør kommunene selv avrop på rammeavtalen, og den operasjonelle sikkerheten knyttet til bistand skjer i kommunene, i henhold til veiledning vi gir. Våre anbefalinger til kommunene og kravene til eksterne leverandører revideres til valget i 2019, for å styrke sikkerheten ytterligere i valggjennomføringen, svarer Jørgensen.

Hun forteller videre at alle ansatte og eksterne konsulenter i Valgdirektoratet er sikkerhetsklarert av nasjonale klareringsmyndigheter.

Norske konsulenter som arbeider opp mot kommunene i rammeavtalene blir klarert på samme måte som ansatte i Valgdirektoratet og også autorisert av direktoratet.