SUPPORT: I forbindelse med selve valget ble det kun gjennomført support via telefon, sier Geir Arne Olsen i Evry. (Foto: Evry)

Kunne benytte fjernsupport

I henhold til avtalen med Evry kunne kommunene benytte seg av fjernsupport dersom de ønsket dette. Gitt at de hadde benyttet seg denne muligheten var det avtalt en prosedyre for hvordan fjernsupport skulle gjennomføres, skriver Evry til Computerworld.

Publisert Sist oppdatert

Evry, som er en av tre tilbydere av scanning leverandører, skal ha hatt mulighet til å benytte seg av fjernsupport under tellingen av Stortingsvalget i 2017.

Da vi kontaktet it-kjempen torsdag fikk vi beskjed om å henvende oss til Valgdirektoratet, men nå ønsker Evry spørsmålene om sikkerhet og valg velkommen.

I en e-post til Computerworld skriver de at de har vært helt åpne og transparent med både Valgdirektoratet og valgstyret i den enkelte kommune om hvordan deres tjenester leveres. Dette for å sikre en trygg og god gjennomføring av valg.

Logg

– Vi leverte i 2017 valgløsning til 140 kommuner hvorav flertallet også inngikk supportavtale. Leveransene ble gjort i henhold til de retningslinjer som ble gitt av Valgdirektoratet. Leveranseavtalene, inkludert teknisk support, ble inngått med valgstyret i den enkelte kommune siden de er ansvarlig for gjennomføring av valget, skriver Geir Arne Olsen, som er Senior Vice President for Public & Healthcare i Evry.

Han forklarer at det for de kommunene, som faktisk benyttet seg av support, ble rapportert til Valgdirektoratet. Det skal finnes en detaljert logg på hvilken support som ble utført, til hvem og når i Valgdirektoratets løsning. 

– Men kan dere svare ja eller nei; hadde dere mulighet til å benytte dere av fjernsupport under opptellingen av valgresultatene? Må gjerne utdype også, men jeg ønsker et klart svar! 

– Ved valget i 2017 hadde vi kun telefonisk kontakt. I henhold til avtalen med Evry kunne kommunene benytte seg av fjernsupport dersom de ønsket dette. Gitt at de hadde benyttet seg denne muligheten var det avtalt en prosedyre for hvordan fjernsupport skulle gjennomføres. Evry ville kun hatt tilgang til å gjennomføre fjernsupport når kommunens valgmedarbeider fysisk fulgte med på skjermen. Systemet logger automatisk all aktivitet som gjennomføres.

Godkjent 

– Hva tenker dere om at utenlandske leverandører av tellesystemer kan benytte seg av remote tilgang?

– Vi har benyttet Canon sine skannere som en del av vår leveranse og alt utstyr og tjenester/løsninger knyttet til valget var godkjent av Valgdirektoratet.

– Synes dere at det er riktig at (fylkes)kommunene holdes ansvarlig for sikkerheten under norske kommune- og stortingsvalg?

– Myndighetene har et tydelig ansvar for gjennomføring av valg (ref Valgloven), og Valgdirektoratets oppgave er å sikre at det finnes klare retningslinjer for (fylkes)kommunene. Eksternt kjøp av tjenester/utstyr knyttet til valg er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Vi har streng sikkerhetsmessig kontroll på de aktivitetene vi utfører/har ansvar for, og alt skjer i nært og åpent samarbeid med både Valgdirektoratet og den enkelte kommune/fylkeskommune.

– Er personene som gjør installeringen sikkerhetsklarerte?

– Valgdirektoratets retningslinjer i 2017 stilte ikke bestemte sikkerhetskrav. Evrys valgteam i 2017 bestod av norske medarbeidere med norsk pass. I tillegg var våre valgmedarbeidere signert på taushetserklæringer i sine ansettelsesavtaler. Vi er positive til at det kommer nye og strengere retningslinjer knyttet til sikkerhet, både i installeringen og i andre deler av valgprosessen.

– Hva er planene for valget i 2019?

– Vi har en rammeavtale med Valgdirektoratet for levering av løsninger og utstyr knyttet til valget i 2019. Vi har gjennom mange år opparbeidet bred kompetanse på dette området. Vi avventer nå de nye retningslinjene og preventive sikkerhetstiltak som kommer fra Valgdirektoratet. Dette er noe vi er positive til, og som en ansvarlig leverandør vil vi implementere raskt.