GRAVEKAKE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kommunalminister Jan Tore Sanner, Torgeir Waterhouse og Heidi Austlid i Ikt-Norge feirer det nye graveforslaget med kake. Foto: Arne Joramo.

Her er det nye graveforslaget

Ny nasjonal forskrift for «ledningsarbeid i veigrunnen» ble presentert av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og kommunalminister Jan Tore Sanner.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget innebærer en nasjonal lovhjemlet forskrift ens for alle veier; både riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Det er 84.000 kilometer fylkeskommunale- og kommunale veier i Norge mens det er 10.000 kilometer riksveier.

Det er spesielt kommunale veier som har vært en utfordring for teleoperatørene, med ulike forskrifter i hver enkelt kommune og rigorøse gebyrer noen steder.

Sammer forskrifter for hele landet

- I vårt forslag nå foreslår vi ens forskrifter over hele landet. Det gjør vi framfor alt for å stimulere til utbygging av bredbånd. Norske teleoperatører investerte i 2016 over 10,7 milliarder kroner. Kan vi med nytt og bedre regelverk redusere kostandene med ti prosent, vil det bety mye mer enn alle statlige tilskudd til bredbånd, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

- Hensikten med dette er å forsere digitaliseringen av Norge og bredbånd er et godt virkemiddel i distriktspolitikken, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Begge statsrådene legger vekt på at dette har vært en komplisert sak der både Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Olje- og energidepartementet nå star bak det forslaget som sendes ut med høringsfrist 6. september. Regjeringen har som mål å gjøre endelig vedtak i sin funksjonstid og det er godt håp om at forskriften blir gjeldene fra 1. januar 2018.

Hovedpunkter

Minimumskravene til gravedybde foreslås forskriftsfestet som følger:

  • 80 centimeter for ledninger som krysser eller går langs riksvei
  • 60 centimeter for ledninger som går langs annen vei
  • 40 centimeter for rør med diameter inntil 125 mm som krysser vei eller går langs vei
  • 40 centimeter for ledninger som går langs alle typer veier.

Forskriften tar også for seg gebyrer som mange steder som i Bergen har vært skyhøye. Der foreslås det at alle gebyrer skal være relatert til selvkost og at regjeringen om det blir påkrevd kan vedta spesifikke regionale prislister.

Et viktig poeng med ens forskrifter er at operatørene da slipper å forholde seg til veldig ulike forskrifter i landets til nå 428 kommuner. Bare det har vært en sterkt fordyrende faktor spesielt for Telenor som opererer over alt.

Etterlengtet løsning

- Endelig, dette har vi ventet på, sier Berit Svendsen, og understreker at det først og fremst er kundene dette kommer til gode, med enda raskere tilgang på fiber flere steder i landet.

Med nye graveregler kan Telenor bygge ut fiber og 4G raskere til en større del av landet. To av tre av alle Telenors utbyggingsprosjekter innbefatter graving, og en ressurskrevende og unødig kostnadspost blir med dette vesentlig redusert.

Felles graveregler har vært gjenstand for drøftinger, utredninger og høringer i flere tiår.

- Med dette forslaget kan vi forhåpentligvis sette en sluttstrek for denne kampen, og forsere bredbåndsutbyggingen, som er helt sentralt i arbeidet med å digitalisere Norge, sier Svendsen.