SAMARBEID: Radioarkitekt Kennet Nomeland i Forsvarsmaeriell ser for seg et tett samarbeid mellom militær og sivil teleinfrastruktur. (Foto: Forsvaret)

Forsvaret trenger også sivil fiber

Forsvaret har bygd et eget fiberbasert nasjonalt transportnett, men inviterer nå til utstrakt samarbeid med sivile operatører.

Publisert Sist oppdatert

- For en mulig fiende er få fiberforbindelser mer sårbare enn mange. Vi har to egne fiberforbindelser gjennom for eksempel Nordland. Der er det også flere andre sivile forbindelser. Ved å gjøre også de sivile tilgjengelig for militære formål er det mye vanskeligere for noen å ødelegge forbindelsene, sa radioarkitekt Kennet Nomeland fra Forsvarsmateriell Logistikkorganisasjon på Inside Telecom sin konferanse mandag og tirsdag.Han invitere med det til et nærmere samarbeid mellom militær og sivil infrastruktur også ut over det som det nye nødnettet kan gi. Med nødnett i sivile kommersielle mobilnett ligger det også her an til et nærmere samarbeid mellom Forsvaret, blålysetatene og sivile mobilnett.Et annet område som Forsvaret har fokus på er det han karakteriserte som Internet of Military Things (IMT). En av disse er droner der for eksempel AT&T i USA har oppkoplet 50 permanent aktive militære droner. Denne utviklingen medfører også at også Forsvaret framover vil produsere mye større datamengder og får et økt kommunikasjonsbehov i det som Nomeland kalte Forsvar 2.0.Et hinder for Forsvarts 17 000 ansette er blant annet prisene de sivile nettene tar – noe Nomeland karakteriserte for uakseptabelt høy.