Konserndirektør i Lyse Toril Nag kan glede seg over tidenes største fibervekst.
Konserndirektør i Lyse Toril Nag kan glede seg over tidenes største fibervekst.

Lyse med 47 348 nye fiberkunder

Lyses televirksomhet hadde i 2017 rekordtilgang på nye kunder, 47 348 nye Altibox kunder. Lyses televirksomhet omsatte i 2017 for 3,7 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Dette er den sterkeste organiske årsveksten siden oppstarten i 2002. Totalt hadde televirksomheten 493 802 aktive Altibox kunder ved årsskiftet.  2017 var det første året Telenor for alvor bød Altibox konkurranse, men Telenor måtte nøye seg med en fibervekst på 39 000 – 8000 færre enn Altibox.

Partnermodellen nøkkelen til suksess

- Det er stor etterspørsel etter fiber-bredbånd i Norge, og vi gleder oss over et godt vekst-år, sier Toril Nag, konserndirektør for Lyses televirksomhet.

- God bredbåndstilknytning er stadig viktigere for både husstander og bedrifter, og det beste med Altibox-modellen er at vi får bygget ut fiber både i byene og i grendene, på fjellet og ved sjøen. Vår modell, med lokalt engasjement og lokale partere i hele landet, har tydeligvis en god effekt på gjennomføringen av nye fiberutbygginger.

- Altibox har nå i flere år hatt en veksttakt på over 40 000 nye fiberkunder årlig, men det begynner bli få «indrefileter» igjen. Hvor lenge kan Altibox holde en så stor veksttakt?

- Det er fortsatt mange husstander i Norge som ikke har fiber, men jeg har vel tidligere sagt at den største vekstfasen for fiber i Norge er fram til 2020/2021. Etter det blir det nok primært fortetting – men det representerer jo også en ikke ubetydelig vekst, svarer Toril Nag.

For åttende året på rad målte den uavhengige organisasjonen EPSI Altibox kundene til å være de mest tilfredse bredbånds-kundene i landet.

Store investeringer i TV-plattform

Altibox lanserte i 2017 en ny TV/underholdningsplattform – Nye Altibox TV. Den nye løsningen kombinerer tradisjonell digital TV og strømmetjenester og har blitt godt mottatt i markedet – men kostnadene ved å ha både gammel og ny løsning i drift treffer resultatet i 2017. Når den gamle TV-løsningen er avviklet vil denne økte kostnaden opphøre. Samtidig har Altibox investert mer enn tidligere år i attraktivt underholdningsinnhold for å ytterligere styrke sin markedsposisjon.

Underliggende driftsresultat for Lyse Tele ble 485 millioner kroner, mot 517 millioner i 2016. Hovedårsaker til den underliggende endringen er kost i Altibox i forbindelse med den nye TV løsningen, og kostnader forbundet med høy veksttakt i etablerte og nye områder i 2017.

-   Vi har investert tungt i kundesystemer og underholdningsplattform de siste årene, og dette treffer resultatet i Altibox, sier Nag. Å skifte IT-systemer både på TV og kundesystem-siden er krevende. Vi gleder oss likevel over at mottakelsen den nye TV plattformen har fått, er svært positiv, sier hun.

– Det har vært viktig for oss å lytte til kundene – den nye TV løsningen kombinerer strømmetjenester og lineær-TV på en måte som kundene har satt pris på, og responsen har vært overveldende, sier hun.

 

EBITDA på 1,8 milliarder

Lyse Tele hadde en omsetning inkludert regnskapsmessig gevinst ved konsolidering av Viken Fiber på 3 686 millioner kroner i 2017. Forretningsområdet oppnådde et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1 800 millioner kroner, inkludert Viken gevinsten på 952, mot 859 året før.  For 2017 er resultat før skatt, inkludert engangsgevinsten ved Viken-endringen, på 1,394 milliarder kroner. Underliggende resultat før skatt ex engangsposter ble på 442 millioner kroner mot 477 millioner i 2016.

Investeringene innenfor Telekom utgjorde 769 millioner kroner i 2017, mot 747 millioner i 2016.

Lyse-konsernet er en meget god butikk for eierkommunene. Styret foreslår at det utbetales en halv milliard i utbytte til de 16 eierkommunene, og med det passeres totalt 10 milliarder i eierutbetaling siden 1999.

Viken Fiber, der Lyse eier 71%, har vært drevet som felleskontrollert virksomhet mellom Lyse og Glitre Energi. I desember 2017 inngikk Lyse AS og Glitre Energi AS en justert aksjonæravtale. Dette medfører at Viken Fiber Holding AS vil bli konsolidert inn i konsernregnskapet til Lyse som datterselskap fra og med samme tidspunkt. Endring av kontrollkategori fra felleskontrollert virksomhet til datterselskap for Lyse sin eierandel i Viken Fiber Holding AS medfører at eierposten tas inn i regnskapet til virkelig verdi, noe som gir en engangsgevinst på 952 millioner kroner.

*) Lyses fibereierskap består av det heleide fiberselskapet Lyse Fiber AS og investeringsselskapet Lyse Fiberinvest AS, som er eierselskap for de øvrige fiberselskapene der Lyse har eierinteresser. Lyse Fiberinvest eier blant annet Viken Fiber AS (71 %), Bergen Fiber AS (37 %), Signal Bredbånd AS (100 %) og Istad Fiber AS (50 %). Bergen Fiber drives som felleskontrollert virksomhet sammen med BKK AS, og Istad Fiber som felleskontrollert virksomhet sammen med energikonsernet Istad AS i Molde. Viken Fiber er Norges største fiberselskap og bygger fibernett i Oslo-regionen. Viken Fiber har siden 2013 vært drevet som felleskontrollert virksomhet sammen med energikonsernet Glitre AS, men felleskontroll ble avviklet i desember 2017 og selskapet konsolideres inn i Lysekonsernet med Glitre som minoritet fra dette tidspunktet.