FORVENTNINGER: Ved oppstarten ble Firefox ansett som programmet som endelig skulle skape fornyelse i nettlesermarkedet.

Firefox på kanten av stupet

Firefox får en stadig svakere posisitjon i nettlesermarkedet, tross påstander fra Mozilla om at nå går alt så mye bedre.

Mozillas Firefox står i fare for å ende opp på listen over arter som trues av utryddelse, i hvert fall hva nettlesere angår, melder IDGs nyhetstjeneste.

Den siste statistikkrapporten fra analysefirmaet Net Applications viser at Firefox-andelen at nettlesertrafikken sank med ytterligere tre tidels prosentpoeng og endte på 11,6 prosent i februar.

- Helt på jordet

Rapporten kom bare to uker etter at ledelsen hos Mozilla, organisasjonen som står bak Firefox, rykket ut og sa at påstandene om at Firefox kunne komme til å forsvinne, var helt på jordet – «dead wrong». 

Tallene for markedsandelen til Firefox i februar var de laveste siden november 2004. Da ble Firefox 1.0 lansert som etterfølger av Netscape, som var blitt presset ut av markedet av Microsoft Internet Explorer. IE dominerte nettlesermarkedet fullstendig på den tiden. 

Ved oppstarten ble Firefox ansett som programmet som endelig skulle skape fornyelse i nettlesermarkedet.

Firefox nådde høyepunktet i markedsandel i april 2010 med 25,1 prosent. Siden da har Firefox altså mistet 13,5 prosentpoeng, eller hatt en nedgang på 54 prosent, om man vil.

Snart under 10 prosent

Ifølge prognosene kommer Firefox til å ramle under 10-prosentmerket i juni, hvor nettleseren vil få selskap fra Apples Safari (4,8 prosent i februar) og Opera (1,1 prosent).

I oktober kan Firefox risikere at markedsandelen synker til under åtte prosent.

Disse tallene gjelder bare for skrivebordsmarkedet, altså for nettlesere brukt på pc-er og Mac-er.

Når man tar med nettlesernes andel av både skrivebords- og mobilmarkedet, står det enda dårligere til med Firefox.

Den samlede markedsandelen for Firefox var i februar bare 9,5 prosent, som er det laveste tallet for Firefox siden Computerworld i USA begynte å følge nettleserutviklingen for seks år siden. Dette er 3,4 prosentpoeng lavere enn i juli i fjor.

Mobilproblemer

Firefox har altså problemer på begge hold. Markedsandelen på skrivebordsmarkedet synker jevnt og trutt, samtidig med at Firefox aldri har greid å komme seg skikkelig inn på mobilmarkedet. Dette til tross for at Firefox har vært tilgjengelig på Android-plattformen lenge.

Det har heller ikke hjulpet at Mozillas operativsystem Firefox OS brukes på mange av billig-smarttelefonene på markedet.

Apples Safari har på sin side 11,8 prosent markedsandel av det samlede skrivebords- og mobilmarkedet, og mer enn to tredjedeler av dette skyldes bruken av Safari på iOS-enheter.

Den som har hatt størst fordel av Firefox-nedgangen, er Google, som i februar kunne skilte med en samlet markedsandel på 27,6 prosent på skrivebords- og mobilenheter.

Mozilla-ledelsen uenig

Ledelsen hos Mozilla ser annerledes på utviklingen enn disse tallene skulle tilsi. Med utgangspunkt i antall nedlastinger av Firefox-programmet hevder Mozilla-ledelsen at Firefox går bedre enn på mange år.

Påstandene om vekst bekreftes imidlertid hverken av Net Applications eller av det irske nettanalyseselskapet StatCounter, som måler hvor aktive nettleserbrukerne er på nettet. Ifølge StatConter var andelen til Firefox på skrivebordsmarkedet i februar 18,2 prosent, som er et halv prosentpoeng ned siden måneden før.