INPIRERE: Ved å inspirere de ansatte til økt aktivitet vil Fitbits Aideen O’Colmain senke sykefraværet. (Foto: Jan Birkeland)

Vil bruke smartklokker for å senke sykefraværet

Fitbit vil inn i bedriften og tilby tjenester til alle ansatte

Publisert Sist oppdatert

Smartklokke-produsenten Fitbit har lenge vært et populært valg i Norge, der de selger betydelig mer enn våre nordiske naboland. Nå ønsker selskapet å sette fokuset på bedriften, og mener de kan være med å påvirke produktivitet, mindre fravær og gladere medarbeidere.

Corporate Dashboard, navnet gitt til programmet som tar seg av organisasjoner og ikke bare personen, har vært tilgjengelig en stund, men kundene har i all hovedsak vært i USA og Storbritannia.

Aideen O’Colmain, leder for helse-løsningen hos Fitbit forteller at de har opplevd stor suksess med organisasjoner som National Grid og National Health Services i England, der ansatte tar del i programmet.

- Kunden kan raskt se resultater i bedriften, det er en klar sammenheng mellom produktivitet og fornøyde ansatte. Det handler ikke bare om å få sunnere medarbeidere og dermed senke fraværet, det handler like mye om å skapesamarbeid og glede på arbeidsplassen, sier O'Colmain.

Fitbit har lansert over 200 Corporate Dashboards i Europa, der programmet er gratis utover kostnaden ved selve enhetene. I USA koster det opp mot 10.000 dollar i året for samme tilgangen. Dashboardet gir ikke full tilgang til den ansattes data, og henter kun ut nødvendig informasjon. Den ansatte må også eksplisitt gi samtykke til hvilken data som deles. Delingen av data blir også anonymisert da den samles inn som et lag med andre ansatte. Arbeidsgiver får dermed ikke tilgang til når du gikk og la deg eller hvor langt man løper individuelt.

­Det er opp tilbedriftene selv om de velger å insentivere programmet, enten ved å kjøpe inn billigere versjoner og la de ansatte legge til egne midler for å få en annerledes klokke, eller kjøpe produktene rett fra Fitbit til rabattert pris.

Foreløpig har selskapet satset på en ren organisk vekst av Corporate-delen sin i Norden, men har nå et større lag og flere medarbeidere her. Norge er også foreløpig det eneste landet i Norden der det nye Premium-programmet lanseres.