ENDRING: Med stadig raskere digitalisering må norske virksomheter være forberedt. Trine Silje Nygård er ansatt i KPMG sin satsning mot ledere. (Foto: KPMG)

KPMG styrker satsningen mot it-ledere

Trine Silje Nygård går fra toppjobb i Metier OEC til KPMG.

– Digitaliseringen går stadig raskere, og mange norske virksomheter står nå midt oppe i store endringsprosesser som handler om hvordan de best skal nyttiggjøre seg mulighetene dette gir. For å lykkes her, er det viktig at disse initiativene kjøres på riktig måte. Det gleder jeg meg til å bidra til, sier Nygård, i en pressemelding.

Nygård går inn i KPMGs satsing på rådgivning til it-ledere, CIO Advisory, men presiserer at det ikke bare er landets it-sjefer hun skal jobbe med.

Strategisk bistand

– Vi vil bistå ledere generelt med deres viktige strategiske initiativer for å rigge seg best mulig for fremtiden, forklarer hun.

Nygård, som i tillegg til Metier OEC, tidligere har jobbet iblant annet Deloitte og Finansdepartementet, trekker frem KPMGs tverrfaglige kompetanse som en av grunnene til at hun valgte å gå til selskapet.

– KPMG har en veldig stor bredde i kompetansen de kan tilby, og det synes jeg er veldig spennende. For det jeg skal jobbe med, betyr det at vi kan tilby både tech-kompetanse, erfaring med endringsledelse og kompetanse på prosjekt-, program og porteføljestyring. Denne kombinasjonen tror jeg kommer til å bli veldig viktig fremover, forteller Nygård.

Utfordrende

Hun mener at å lykkes med digitale endringer kan by på flere utfordringer.

– Det handler ikke bare om å ta i bruk ny teknologi, men også om hvordan man forankrer dette i organisasjonen og hvordan man organiserer seg. For noen virksomheter kan digitalisering for eksempel bety at man får et helt nytt organisasjonskart, legger hun til.

Rune Skjelvan, leder for rådgivningstjenester i KPMG, er veldig glad for å få med Trine på laget.

– Hun vil være helt sentral i vår satsing på prosjekt-, program- og porteføljestyring, sier Skjelvan.