EKOM PÅ VILLE VEIER: Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet vil veilede ekombransjen i forbrukervern. (Foto: Forbrukertilsynet)

Forbrukertilsynet med veiledning

For at bransjen og i siste instans forbrukerne skal få enklere retningslinjer å forholde seg til, kommer en egen veiledning for ekombransjen.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukertilsynet har tatt utgangspunkt i mange saker som rettes mot denne bransjen fra misfornøyde forbrukere. De som følger denne bransjen, vet at i reklamene kommer mange gratis-påstander, billigst-påstander, og vilkårlig bruk av tester og sammenlignende reklame.

Strammer opp markedsføring

For at markedsføringen skal bli enklere å forholde seg til, er veiledningen fra Forbrukertilsynet basert på kravene som settes i Markedsførings- og angrerettloven.

I tillegg til de generelle kravene inneholder veiledningen også noen spesifikke krav til de ulike bransjene. Dette gjelder mobil, TV og internett. Blant annet er det spesifisert hvilke krav som stilles til mobilbransjen og bruk av påstander om «fastpris» og «fri bruk».

– Hva som kreves for å holde seg innenfor markedsførings- og angrerettloven burde være god kjent i bransjen fra før av. Men vi har erfart at flere aktører ikke setter seg godt nok inn i reglene før de kjører i gang nye kampanjer eller lanserer nye produkter. Vi har laget denne veiledningen for at det skal være lett for tilbyderne å vite hva de har lov til og hva de ikke har lov til når de skal markedsføre produktene sine, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Europeisk forbrukersjekk

Forbrukertilsynet gjennomførte nylig et koordinert, internasjonalt tilsyn sammen med 22 andre europeiske land. Der sjekket myndighetene om selskapene fulgte forbrukervernlovgivningen.

Det norske Forbrukertilsynet sjekket 14 norske mobiltilbydere, og flesteparten av tilbyderne ga ikke forbrukerne den informasjonen de har krav på etter loven. Dette følges opp med et brev som sendes til tilbyderne som ikke følger loven i løpet av sommeren.