MISFORSTÅELSER: Og liten tillit til 5G blant private forbrukere, viser Deloitte-rapport. Joachim Gullaksen, partner i Consulting i Deloitte Norge og ansvarlig for rapporten Digital Consumer Trends 2020. Foto: Deloitte
MISFORSTÅELSER: Og liten tillit til 5G blant private forbrukere, viser Deloitte-rapport. Joachim Gullaksen, partner i Consulting i Deloitte Norge og ansvarlig for rapporten Digital Consumer Trends 2020. Foto: Deloitte

Liten kunnskap om 5G hos nordiske forbrukere

Voldsomt tempo i utbyggingen, liten kunnskap.

Publisert Sist oppdatert

I disse dager bygges 5G-nettene ut i et voldsomt tempo. I løpet av de to neste årene skal nettet vær så godt som utbygd. Forbrukerne vet likevel forsvinnende lite om det nye mobilnettet.

Konsulentselskapet Deloitte har laget en rapport som viser at norske og nordiske forbrukere har liten kunnskap om det kommende 5G-nettet. Deloitte har spurt 5000 personer i Norden, deriblant 1000 nordmenn, om deres digitale forbruksvaner og mobilbruk.60 prosent av de spurte i Norge svarer at de ikke vet nok om 5G. Undersøkelsen fra Deloitte omfatter langt mer enn bare mobilbruk og tar også for seg et videre spekter rundt digital bruk.

– Norske forbrukeres kjennskap til 5G er svært lav, og vi ser at feiloppfatninger om 5G fortsatt er til stede hos en god del nordmenn, sier Joachim Gullaksen i Deloitte Norge, og viser til at 15 prosent av de spurte oppgir at de tror det er helserisiko knyttet til 5G.

Så feil kan man ta

Det er omtrent 6 prosent av de nordiske forbrukerne som oppga å allerede bruke 5G da de ble spurt. 37 prosent av disse var iPhone-eiere. Men 5G ikke var rullet ut på iPhone da undersøkelsen ble gjennomført.

– Det kan være flere grunner til den begrensede kjennskapen blant forbrukerne: enten har de ikke satt seg inn i mulighetene eller så ser de ikke nytten. Uansett er dette noe både teleoperatørene og myndighetene må adressere når de skal forsterke den digitale grunnmuren for Norge, sier Joachim Gullaksen, som er Head of Technology, Media & Telecommunications i Deloitte Norge.

Dataene indikerer også at mindre enn halvparten av de nordiske respondentene (44 prosent) tror at 5G vil føre til bedre mobiltilkobling.

Undersøkelsen

Det er tiende året Deloitte gjennomfører denne digitale forbrukerundersøkelsen. Blant nøkkelfunnene er også:

Smarttelefonene er blitt en livline i pandemien, og en måte å opprettholde sosial kontakt til tross for fysisk sosial distansering: Mer enn 40 prosent av nordmenn oppgir at de har brukt bruker smarttelefonen mer under pandemien (“litt” eller “mye mer”).

Mediebruken har endret seg radikalt under pandemien, og endringene kan bli permanente: 32 prosent av norske forbrukere oppgir at de har lest mer nyheter på nett, 32 prosent har økt sosiale medier-konsumet. Over halvparten av begge grupper forventer at de vil beholde disse vanene også fremover.

Strømmer som aldri før

Strømmetjenestene fester også grepet om det norske publikum: 34 prosent av nordmenn som oppgir at de har økt sitt strømmeforbruk som følger av korona. I Norden oppgir i snitt 26 prosent er tallet at de streamer mer filmer og serier enn før.

Netflix har fortsatt en sterk posisjon: 61 prosent oppgir at de har tilgang til et strømmeabonnement. Av disse, har 87 prosent oppgitt at de har tilgang til Netflix. Men Netflix utfordres samtidig av nye tjenester som Disney+ og et prispress.

Hele rapporten kan du lese her.

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology-media-and-telecommunications/topics/digital-consumer-trends.html