TVANGSMULKT: Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, har informert Telenor om at de risikerer 30.000 kroner i tvangsmulkt per oppringing til kunder som har reservert seg mot telefonsalg. (Foto: Forbrukertilsynet)

Telenor kan få saftige bøter

Forbrukertilsynet har gitt Telenor beskjed om at det kan vanke saftige bøter for ulovlig telefonsalg.

Publisert Sist oppdatert

NRK melder i dag at Forbrukertilsynet har varslet Telenor om at det kan vanke bøter opp til 30.000 kroner i tvangsmulkt for hver ulovlige oppringing til kunder som har reservert seg mot telefonsalg.

Dette er en sak som har sin start tilbake i 2015. Den handler i korthet om at Telenor i følge Forbrukertilsynet ringer opp kunder som på forhånd har reservert seg mot telefonsalg. Problemet er at reglene knyttet til slikt salg har endret seg flere ganger i dette tidsrommet. Det er også strid om hvilke regler som gjelder for allerede eksisterende kunder i et selskap. Ifølge Forbrukertilsynet har antallet klager fra kunder som mener de har reservert seg mot slikt salg økt den senere tiden.

Telenor har fått frist på seg til 14. desember for å komme med kommentarer vedrørende vedtaket i Forbrukertilsynet.