ARVEN ETTER NOKIA: Kanskje har mobilkulturen Nokia skapte i Finland hatt betydning for landets høye databruk over mobilnettet. Foto: Jan Vašek/Pixabay

Finland mot wifi-strømmen

Hvorfor bruker finnene fem ganger så mye mer data over mobilnettet og mye mindre data over wifi enn vi gjør i Norge?

Publisert Sist oppdatert

Opensignal har undersøkt databruken fra smarttelefoner verden over. Deres ferske studie over global databruk viser at i nesten alle vestlige land bruker vi wifi i mer enn 50 prosent av tiden vi anvender data mobilt. Studien er basert på 12,3 milliarder målinger fra 822.000 brukere.

Finnene bruker fem ganger så mye mobildata som nordmenn. Det viser en tidligere rapport i år som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og de øvrige regulatørene av elektroniske kommunikasjonstjenester i de nordiske og baltiske landene har utarbeidet.

Finland er det fremste «mobillandet». Innbyggerne baserer mye av sin nettbruk på mobilt bredbånd, både når de er på farten og hjemme. Hver kunde bruker nesten ti gigabyte data i måneden.

Nederland best på wifi

Målt i wifi-bruk rangerer Nederland helt klart på topp med 70 prosent av databruken på wifi målt i tid. Ti land har over 60 prosent, mens Danmark, Sverige og Norge ligger på samme nivå på vel 50 prosent over wifi, mens Finland havner nede på 68. plass på oversikten med knappe 40 prosent, og er det eneste vest-europeiske landet så langt nede på oversikten.

Det er ingen overraskelse at Nederland topper lista etter at vi har hørt noen foredrag derfra i diverse wifi-forum. Det har seg nemlig slik at ikke i noe land er wifi-soner, inkludert offentlige wifi-soner, så sterkt utbygd. Nederland har wifi tilgjengelig nesten hvor de er. Offentlige wifi-soner i Norge er en sjeldenhet. Unntak er Trondheim og Austevoll.

Pris - fastnett og dekning

Når finnene bruker fem ganger så mye mobildata over mobilnettet, men over ti prosent lavere wifi-bruk enn nabolandene er ganske sikkert en av forklaringene pris. I Finland kan du få datapakker uten begrensninger for 350 kroner måneden. I Norge får du ikke kjøpt slike pakker med ubegrenset fri databruk. 20 GB hos Telenor koster 599 kroner, og går du på de virkelig store pakkene koster det fort dobbelt så mye.

Så det er helt klart at pris er en del av forklaringen. Men ikke bare. Danmark har klart rimeligere datapakker enn Norge på grunn av den knallharde mobilkonkurransen. Du får 100 GB-pakke til ca. 500 kroner. Men de bruker også wifi mest i Norden ifølge Opensignal sine målinger. Riktignok bare litt mer enn svensker og nordmenn.

Som i eksemplet Nederland, tror vi dette kan ha med utbredelse av wifi-soner å gjøre og kvaliteten på fastnettet. Inkludert utbredelsen av fibernett. Mens 36 prosent av svenske husholdninger sist februar ifølge FTTH Council hadde abonnement på fibernett og 26 prosent av norske husholdninger, var tallet for Finland bare 14 prosent,

Dessuten ser vi ser ikke bort fra at den mobilkulturen Nokia skapte i Finland har betydning for deres voldsomme databruk over mobilnettet og desto motsatt over wifi-nett.

Lesere med kjennskap til det finske telemarkedet er velkommen til å komme med forklarende kommentarer og innlegg. Finnene skiller seg iallfall ut på mer enn en måte i mobil databruk.