GRUPPEARBEID: I gruppeoppgavene diskuterte elever fra Kongsberg og Drammen videregående personvern og erfaringer med deling av innhold i sosiale medier. Fra venstre Ingrid Dybdal, Anna Bahr, Eyup Akkoca, Henrik Kvamme, Hatice Yaman og Dominika Golabek, som får hjelp av Åsmund Skomedal fra Norsk regnesentral. (Foto: Norges Forskningsråd / Karin Totland)
GRUPPEARBEID: I gruppeoppgavene diskuterte elever fra Kongsberg og Drammen videregående personvern og erfaringer med deling av innhold i sosiale medier. Fra venstre Ingrid Dybdal, Anna Bahr, Eyup Akkoca, Henrik Kvamme, Hatice Yaman og Dominika Golabek, som får hjelp av Åsmund Skomedal fra Norsk regnesentral. (Foto: Norges Forskningsråd / Karin Totland)

Forskere får hjelp av skoleelever

Elever fra videregående skole gir innspill til forskningsprosjekt om bevissthet omkring datadeling og personvern.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådet inviterte i fjor elever fra seks videregående skoler til å gi innspill i forbindelse med Iktpluss-utlysningen «Data og tjenester overalt». Nå, ett år senere, er det to prosjekter som studerer problemstillinger som er inspirert av innspillene fra ungdomspanelet.

Ett av disse prosjektene er Alert - «Awareness learning tools», som dreier seg om bevissthet omkring deling av data og personvern. Denne uka deltok elever fra to skoler på en workshop hos Forskningsrådet som brukerpanel, melder Forskningsrådets nyhetsside.

 Ekspertbrukere

Unge mennesker bruker it på andre måter enn de voksne. De har andre perspektiver, og lever i en annen hverdag enn de som er noen år eldre. Derfor har de blitt involvert, som en følge av Forskningsrådets målsetning om å involvere nye aktører — særlig unge — i en dialog omkring forskning og innovasjon.

— Ungdom er ekspertbrukere innenfor ikt og digitalisering, og deres meninger og erfaringer er veldig verdifull input for oss, sier prosjektleder Åsmund Skomedal fra Norsk regnesentral.

I alt deltok 31 ungdommer fra forskerlinja ved to videregående skoler i workshopen, fra Kongsberg og Drammen videregående skoler. De bidro med ideer til scenarier som kan brukes til spill-anvendelser som forskningsprosjektet skal bruke til å visualisere hvordan data kan brukes.

Deling og spredning av digitale data

Alert-prosjektet handler om å demonstrere hvordan deling av data, personvern og digitale tjenester fungerer. Bakgrunnen til dette kan vi lese i beskrivelsen av prosjektet, fra Forskningsrådets prosjektbank:

«I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Data er overalt i en digital verden og ofte vet vi lite om hva som skjer med våre egne data».

Tanken er å bringe fram verktøy som skal hjelpe vanlige nett- og databrukere å forstå hva som kan skje med persondata, hvordan dataene kan brukes, og hvordan man skal gå fram dersom man ønsker å slette data.

Prosjektet støttes altså av Forskningsrådet, og prosjektpartnerne er NTNU, institutt for datateknologi og informatikk, Universitet i Bergen, pedagogisk institutt og institutt for psykologi, Forbrukerrådet, og Norsk Regnesentral.