FREMRAGENDE: Forsker Walter Caharija og Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv med det synlige beviset på hederen som har blitt Caharija til del. (Foto: Sintef pressefoto)

Forskerpris for autonome skip

Forsker fikk Sintefs pris for fremragende forskning i 2017 for kontrollsystem for autonome skip.

Publisert Sist oppdatert

Sintef-forskeren Walter Caharija har jobbet med et kontrollsystem for autonome skip under sitt doktorgradsstudium ved Sintef Ocean. Systemet er utviklet for at slike farkoster skal holde en forutbestemt kurs under påvirkning av bølger, vind og strøm.

Forskeren fikk prisen for en mye sitert vitenskapelig artikkel, der Caharija beskriver arbeidet han og et svært geografisk spredt team har gjort, melder Sintefs nyhetsside.

Matematisk bevist

Caharija og teamet han har jobbet med, er de første som har ført et matematisk bevis for at kontrollsystemet vil virke. Artikkelen, som Caharija er hovedforfatter for, dokumenterer hele bevisførselen fra de matematiske beregningene til fullskala tester på autonome overflate- og undervannsfarkoster i full skala.

Det matematiske beviset er også en veiviser for innstilling av kontrollsystemet. Beviset angir nemlig verdier for hvor hardt roret kan brukes, før rorbruken går ut over skipets evne til å holde en stø kurs.

Trondheim og resten av verden

Kontrollsystemet har blitt til bit for bit i mange forskningsgrupper i Norge og resten av verden. Medforfatterne er professor Kristin Y. Pettersen, professor Asgeir J. Sørensen og professor Jan T. Gravdahl fra NTNU (som var Caharijas veiledere under PhD-arbeidet), Milan Milovanovic fra Framo (som var Caharijas medstudent under PhD-studiet ved NTNU), samt Marco Bibuli, Enrica Zereik og Gabriele Bruzzone fra CNR-ISSIA (Italia), Pedro Calado fra Metric4 (Portugal) og Jose Braga fra OceaScan (Portugal).

Prisvinneren selv jobber til daglig som forsker ved avdelingen for sjømatteknologi ved Sintef Ocean på Brattøra i Trondheim.

Caharija tok sin doktorgrad ved NTNU AMOS – Centre for autonomous marine operations and systems, et senter som de tre første av de nevnte medforfatterne er tilknyttet.

Sintefs pris for fremragende forskning er på 150 000 kroner.