KUNSTIG INTELLIGENS: Forsvaret skal henge med i tiden, og ikke utelukkende basere seg på konvensjonelle våpen. Fredag lanserte regjeringen en strategi for bruk av kunstig intelligens i forsvaret. (Foto: Istock)

Lanserer strategi for kunstig intelligens i forsvaret

Regjeringen har vedtatt en strategi som handler om hvordan forsvarssektoren skal utnytte kunstig intelligens for å fremme Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål.

Publisert Sist oppdatert

Den nye strategien for kunstig intelligens i forsvaret ble lansert fredag, og er et ledd i arbeidet med å skape et bedre og mer effektivt forsvar. Strategien skal legge til rette for at sektoren kan identifisere og implementere tiltak som kan bidra til å redusere risiko og beskytte oss mot truslene mot våre nasjonale sikkerhetsinteresser, herunder trusler som oppstår gjennom potensielle motstanderes bruk av kunstig intelligens.

Utviklingen av kunstig intelligens skjer raskt og har et stort potensial for økt effektivitet og operativ effekt i Forsvaret. Når KI blir brukt riktig, kan den utføre oppgaver bedre og raskere enn mennesker og redusere eller fjerne feilmarginer. Ressursene man sparer på å få maskiner til å overta oppgaver kan brukes på andre områder.

– Forsvarssektoren skal identifisere, utvikle, implementere og ta i bruk kunstig intelligens på en ansvarlig måte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fra regjeringen. 

Stort potensial

OPPGAVELØSING: - Kunstig intelligens er en teknologi som kan ha en svært stor innvirkning på hvordan militære organisasjoner løser sine oppgaver, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldingen. (Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS)

Ifølge regjeringen er målsettingene er å klare å identifisere behov og muligheter for bruk av kunstig intelligens i forsvarssektoren. Bruk av kunstig intelligens der det gir størst operativ effekt - og implementering som krever lite tilpasning på kort sikt og tiltak som har stort potensiale på lang sikt – skal prioriteres. 

Både nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil være avgjørende for at forsvarssektoren skal lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens. Sektoren skal derfor bli svært gode innen utvalgte bruksområder slik at den blir en attraktiv samarbeidspartner, internasjonalt og nasjonalt.

- I dag er informasjonsmengden vi har som grunnlag for beslutningsstøtte så overveldende at det er vanskelig å utnytte den. KI kan brukes til å sammenstille og analysere informasjon og gi oss en bedre situasjonsforståelse og et bedre grunnlag for beslutninger, sier forsvarsministeren.

- Kunstig intelligens er en teknologi som kan ha en svært stor innvirkning på hvordan militære organisasjoner løser sine oppgaver. Innføringstakten er økende både hos våre nærmeste allierte og hos våre potensielle motstandere. De nasjoner som lykkes med å utnytte potensialet kan få et konkurransefortrinn gjennom økt evne og effektivitet. Det er derfor strategisk viktig at også vår forsvarssektor klarer å utnytte kunstig intelligens. Dette vil kreve en gradvis implementering av teknologien, men også en løpende operasjonell innovasjon og organisatorisk tilpasning. Et kompetanseløft vil være nødvendig for å lykkes med å gjøre forsvarssektoren KI-klar, men det er også nødvendig å styrke kulturen for kontinuerlig forbedring, sier forsvarsministeren.