LEDER EU-PROSJEKT: Susanna Laurin, daglig leder i Funka, er begeistret for å bli valgt til å lede EU-prosjektet. (Foto: Funka)
LEDER EU-PROSJEKT: Susanna Laurin, daglig leder i Funka, er begeistret for å bli valgt til å lede EU-prosjektet. (Foto: Funka)

De skal forske på universell utforming

Funka skal lede og koordinere universell utforming i EU-programmet Healthy Ageing.

Konsulentselskapet Funka, basert i Oslo, ble i sin tid formet som et ideelt prosjekt i regi av svenske handikaporganisasjoner. Selskapet har spisskompetanse på universell utforming

Nå har lille Funka blitt valgt til å lede og koordinere arbeid i prosjektet "Active Healthy Ageing", en del av EUs rammeprogram Horisont 2020. Programmet har et budsjett på omlag 700 milliarder kroner - 18 millioner kroner av denne vanvittige summen er satt av til det nevnte treårige prosjektet som Funka nå skal lede.

Prosjektet skal se på standardisering og regelverk, og skal gi medlemmene et forum for samarbeid og kunnskapsutveksling om eldre mennesker og deres bidrag til samfunnet. Det skal også gjøre det enklere å identifisere og løse problemer, og også mobilisere de rette løsningene. 

Det er første gang selskapet leder et prosjekt av slik størrelse.

- Det føles veldig spennende å få fungere som kompetansesenter og knutepunkt i dette viktige arbeidet, sier daglig leder Susanna Laurin i Funka. 

Funka skal sammen med 12 andre aktører fra forskjellige EU-land jobbe med å forbedre det interne samarbeidet mellom aktrive partnere på dette forskningsområdet.