GRØNN FREMTID: Mange nordmenn syns det er viktig med grønn teknologi.

Nordmenn sier ja til grønn teknologi

Ny undersøkelse viser at nordmenn gjerne bruker grønn teknologi både hjemme og på jobb – dersom arbeidsgiver betaler.

Nordmenn bryr seg om grønn teknologi, men det er ikke alle som vil betale selv. Dette kommer frem i en nordisk undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Lenovo.

Ifølge undersøkelsen vil kun 22 prosent av de spurte velge en grønn IT-løsning, for eksempel en klimakompensert laptop, dersom de selv må betale for den. Viljen til å ta i bruk grønne løsninger er derimot noe større, dersom arbeidsgiveren finansierer kjøpet. Det vises ved at 46 prosent oppgir at de vil velge klimakompenserte produkter hvis arbeidsgiveren betalte for dem. Altså nesten dobbelt så mange som var villig til å betale fra egen lomme.

– Undersøkelsen viser at den grønne omstillingen innen IT ikke går like effektivt som den kunne gjort dersom arbeidsgiveren hadde bidratt i større grad enn det de gjør i dag. For eksempel ved at de gir de ansatte grønne valgmuligheter. Det finnes allerede flere klimavennlige IT-løsninger, som arbeidsgiveren kan vurdere når de går til innkjøp av nye IT-produkter, sier Stefan Larsen, direktør for Global Environment Service and Solutions hos Lenovo.

Fortsatt på gjerdet

Samtidig viser undersøkelsen at det ikke er kun betalingsvilja det står på. 43 prosent av deltakerne har verken svart ja eller nei på om de vil prioritere grønt it-utstyr på egen regning. Det er dog en viktig del av regnestykket, med tanke på at det tallet går ned til 34 prosent dersom en arbeidsgiver dekker utgiftene.

– Ved å definere og ikke mist kommunisere, en klar strategi kan arbeidsgiverne utgjøre en markant forskjell og aktivt være med på å endre de ansattes innstilling til bærekraftig teknologi. Målet er at de grønne løsningene skal bli normalen fremfor unntaket, avslutter Larsen.