KJØNNSVARIASJONER: Kvinner er langt mer skeptiske til digital distribusjon av helseopplysninger enn menn. Mens 50 prosent av mennene i undersøkelsen sier ja til dette, er det kun 40 prosent av kvinnene som er positive til digitale helseopplysninger. (Illustrasjonsbilde: Istock)

Proffe innkjøp sparer penger

En fersk offentlig utredning hevder innsparinger av flere milliarder gjennom anbud og profesjonelle innkjøpere.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2003 skal Helseforetakenes innkjøpsservice (Hinas) ha spart 1,63 milliarder kroner, mens Sykehuspartner fikk til 200 millioner innsparinger i 2013 alene.

I tillegg skal Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) ha fått til innsparinger på nye milliarder, skriver Anbud365.

Storinnkjøper

Hinasstår nå for ni prosent av alle innkjøp til norske sjukehus.

Dette kommer fram i en utredning fra Kvinnsland-utvalget om «Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?». Den ble overlevert Helse- og omsorgsminister Bent Høie tidligere i måneden.

Rusvekst

I utredningen kan man lese at private tjenesteleverandører utgjør rundt 10 prosent av de direkte innkjøpene til helsesektoren. Tendensen har vært svakt stigende de siste årene, mest på grunn av økte kjøp av tjenester i rusbehandling og private rehabiliteringsinstitusjoner.

Store summer til tross, så kan det minne litt om å ause Mjøsa tom med et fingerbøl. Norge brukte 311 milliarder kroner på helse i 2015, eller nesten 60.000 per innbygger, skriver SSB. En tidel av norsk BNP brukes på helse.