KONSTITUERT: Marit Lind er konstituert som administrerende direktør i tiden fram til ny direktør er rekruttert. (Foto: Helse Nord RHF).
KONSTITUERT: Marit Lind er konstituert som administrerende direktør i tiden fram til ny direktør er rekruttert. (Foto: Helse Nord RHF).

Ny administrerende direktør i Helse Nord RHF konstituert

Skal sitte gjennom rekrutteringsprosessen etter at Cecile Daae gikk av tidligere i måneden.

Etter at Cecilie Daae tidligere i november gikk av som administrerende direktør i det regionale helseforetaket, er styret i gang med rekruttering av ny direktør. Prosessen vil naturlig nok ta noe tid, og fram til en ny direktør er på plass, har styret i Helse Nord RHF konstituert Marit Lind som direktør. Lind kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Helse Nord RHF er i en ekstra sårbar fase frem til ny fast ansatt administrerende direktør kommer på plass i løpet av våren/sommeren 2023. Samtidig er foretaksgruppa i en svært krevende situasjon for å innrette helsetjenesten på en måte som vil være faglig, bemanningsmessig og økonomisk bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Styret ser det derfor som svært viktig at Helse Nord RHF får på plass en konstituert administrerende direktør som har nødvendig helsefaglig tyngde i tillegg til toppledererfaring fra spesialisthelsetjenesten, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Allsidig ledererfaring

Marit Lind er utdannet sykepleier, har en master i ledelse (MBA) og har bred erfaring som toppleder i spesialisthelsetjenesten og fra ulike styreverv. Hun har jobbet 17 år i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Tønsberg før hun kom tilbake til Nord-Norge og Tromsø i 2005. Lind har arbeidet mer enn 15 år i UNN, og kjenner helseregionen godt. Hun har i to perioder vært konstituert administrerende direktør i UNN. Lind har i tillegg til lederjobben i UNN en 20 prosent bistilling ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun har innehatt flere styreverv, blant annet åtte år i fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

– Jeg påtar meg oppdraget med respekt og ydmykhet. Jeg ser frem til å samarbeide med mange dyktige fagfolk i hele regionen. Det blir viktig å skape forståelse for hvorfor vi må gjøre endringer, slik at vi fremover skal kunne sikre likeverdige helsetjenester av god kvalitet til befolkningen i Nord-Norge. Da må vi ha en organisering av helsetjenesten som lar seg bemanne, sier Marit Lind.

Lind er konstituert fra 23. november 2022 fram til ny administrerende direktør er på plass.