NYHETER: 

FORNØYD: Etablering av en helseteknologiordning har vært et av regjeringens uttalte mål i Hurdalsplattformen. Nå er dette på plass, ifølge helseministeren. (Foto: Stine Marie Hagen)

Nye tilskudd i helseteknologiordningen er på plass

– Dette er nok et steg på veien for at kommunene kan investere i og ta i bruk helseteknologi, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helseteknologiordningen er lagt opp slik at kommunene kan søke om drahjelp til anskaffelse og/eller innføring av helseteknologi som er viktig for deres helse- og omsorgstjenester. Nå er tre nye tilskuddsregelverk i helseteknologiordningen kommet på plass. 

– Etablering av en helseteknologiordning har vært et av regjeringens uttalte mål i Hurdalsplattformen, og med fastsettelsen av tre nye tilskuddsregelverk har vi levert også på dette målet, sier Kjerkol i en nyhetsmelding fra HOD.

Tre nye virkemidler

De tre nye virkemidlene som legges til helseteknologiordningen er:

  1. Tilskudd til KS for å understøtte digitaliseringsnettverkene i kommunene (43 millioner kr)
  2. Søknadsbasert tilskudd til kommuner som i samarbeid med fastleger og helseforetak skal innføre digitale samhandlingsløsninger (20 millioner kr)
  3. Søknadsbasert tilskudd til «sosial kontakt og økt digital helsekompetanse for eldre» (4 millioner kr)

De nye virkemidlene som lanseres nå kommer i tillegg til den tidligere lanserte søknadsbaserte tilskuddsordningen på 56,7 millioner kroner, som i 2024 gir tilskudd til områdene velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, og journalløsninger.

– Det er kommunene selv som best kjenner behovene og det er de som bestemmer hva de søker om tilskudd til, innenfor helseteknologiordningen, sier Kjerkol i nyhetsmeldingen.

Innføring av digitale samhandlingsløsninger

Kommuner kan også søke om tilskudd for å innføre nasjonale samhandlingsløsninger. Dette skjer i samarbeid med helseforetak eller helsefellesskap, og fastlegene som skal bidra i innføringsarbeidet.

– Neste år vil vi prioritere tilskudd til innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL). Dette er en helt konkret satsing som sørger for at pasienten selv, og alt helsepersonell som skal følge opp pasienten, har den samme, oppdaterte lista over hvilke legemiddel pasienten skal ta, opplyser Kjerkol.

Tilskuddet kommer fra satsingen på 1,25 milliarder kroner over seks år til digital samhandling, men håndteres under helseteknologiordningen som del av de tilskuddene kommuner kan søke på.

Et tredje tilskudd om digital inkludering / styrket sosial kontakt vil det også være mulig å søke på for frivillige organisasjoner.