JOURNALEN: Helse Nord, det geografisk sett største helseforetak i Norge, gir nå innbyggerne i regionen mulighet til å lese sin egen pasientjournal på nettet. Fra før av har folk i Helse Vest-regionen hatt et lignende tilbud. (Foto: Pixabay.com)
JOURNALEN: Helse Nord, det geografisk sett største helseforetak i Norge, gir nå innbyggerne i regionen mulighet til å lese sin egen pasientjournal på nettet. Fra før av har folk i Helse Vest-regionen hatt et lignende tilbud. (Foto: Pixabay.com)

Leser journalen i sykesengen

Helse Nord gir nå pasientene tilgang til pasientjournalen på internett – og lover at sikkerheten er helt på topp.

Resultatet er at leger og sykepleiere rett som det ser pasienter i sykesengen som leser sin egen pasientjournal på mobilen. – Når legen returnerer til dem dagen etterpå, har de lest alle notatene til legen, undersøkt sin egen diagnose og behandling, og er mye bedre informert, forteller Vegard Jørgensen, seniorrådgiver i Helse Nord IKT.

Overhaling

Helse Nord er geografisk sett Norges største helseforetak og har fått hjelp av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Helsedirektoratet og it-selskapet Vmware til å gjøre pasientjournalene tilgjengelig på nett. Resultatet er blitt en fullstendig overhaling av det digitale helsetilbudet for hele Nord-Norge og Svalbard, heter det i pressemeldingen om prosjektet.

Oppgraderingen av it-infrastrukturen til Helse Nord berører hele 480.000 innbyggere og 19.000 ansatte.

– Om vi fortsetter å gjøre ting som vi alltid har gjort, måtte vi ha ansatte enormt mange flere helsearbeidere. Derfor er det essensielt at it og teknologi overtar noen av disse funksjonene fremover, sier Jørgensen hos Helse Nord IKT.

Den nye løsningen går ut på at pasientene kan logge seg på helsenorge.no med Bankid. Deretter kan de lese sin egen pasientjournal i nettleseren. 

Garantert sikkerhet

Helse Nord har imidlertid måttet ta hensyn til at helsesektoren er blitt et av de mest attraktive målene for datakriminelle. Samtidig har EUs nye personvern-forordning tvunget fram strengere retningslinjer for datalagring. Alt dette har stilt Helse Nord overfor store utfordringer når det gjelder sikkerhet.

– Sikkerhet har vært en del av planen siden dag én. Pasientdataene er nå trygge, sikre og samsvarer med nåværende reguleringer. Vi er nå en av de første helseinstitusjonene i landet som gir pasientene enkel tilgang til egne helsedata gjennom en offentlig nettside, sier Jørgensen.

Prosjektet har også ført til store forbedringer av Helse Nords datasenter. Å utvide kapasiteten til datasenteret tar nå en halv time, mens det tidligere kunne ta to uker.

Samarbeidspartnere i arbeidet med å etablere et moderne, programvarebasert datasenter har vært Vmware og Core Services.

11 sykehus med IOT

11 sykehus i Helse Nord-regionen er tilknyttet datasenteret, der Tingenes Internett-teknologi (IOT) gjør det mulig å overvåke pasienters helse døgnet rundt med kontinuerlig dataanalyse.

Allerede nå har Helse Nord hjertemonitorer som rapporterer pasientenes hjerterytme inn i den digitale infrastrukturen til Helse Nord.

– Vi ser at IOT har et stort potensial, men IOT vil også kreve mye ekstra kapasitet fra våre datasentre. Derfor et det fint å vite at vår nye digitale infrastruktur er klar for å møte framtiden, sier Jørgensen.