REDUSERT VENTETID: Nyfødte undersøkes i dag for 26 sjeldne alvorlige medfødte sykdommer gjennom nyfødtscreening. De fleste er stoffskiftesykdommer. Nå trenger ikke foreldre lenger å vente like lenge på svaret fra disse prøvene. (Foto: Unsplash)

Har forkortet analyser av nyfødtscreening fra uker til én dag 

Ved å strømlinjeforme dataoverføringen har OUS og Sykehuspartner betraktelig redusert ventetiden det tar å få svar på nyfødtscreening.

Alle nyfødte i Norge får tilbud om nyfødtscreening - en undersøkelse som gjennomføres ved å ta blodprøver fra barnets hæl, cirka 48 timer etter fødsel. Screeningen kan avdekke alvorlige medfødte sykdommer som det er avgjørende å behandle raskest mulig.

Tidligere måtte foreldre vente opptil flere uker på svaret fra screeningen. Det kunne ta flere uker å fullføre enkelte analyser ettersom de store datamengdene måtte overføres fra det medisinsktekniske utstyret og mellom ulike systemer og nettverk i ulike trinn, med flere manuelle prosesser. 

I tillegg var det utenkelig å ta i bruk de nyeste teknologiene på grunn av de enorme datamengdene som måtte prosesseres. Det skriver Sykehuspartner i en nyhetsmelding på sine sider.

Sammen med Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet, som står for analysene av prøver fra hele landet, har Medisinsk teknologisk ikt i Sykehuspartner fjernet flaskehalsene, og den betydelig reduserte analysetiden ved nyfødtscreeningen. 

Det har ført til at behandlingstiden har gått kraftig ned, fra en uke til én dag.

– Ved å lage en direkte integrasjon mellom de ulike systemene, har vi strømlinjeformet dataoverføringen. Data kan nå overføres direkte fra prøvetaking til analyseprogrammet, og deretter umiddelbart inn i pasientjournalen. Dette har redusert tiden det tar å fullføre en analyse betydelig, forteller Kristoffer Mørck og Torkel Viereid, rådgivere i Medisinsk teknologisk ikt, Sykehuspartner, i meldingen.

99,9 prosent av alle nyfødte er friske, men for dem med alvorlig medfødt sykdom, er det en kamp mot klokken for å få analysert prøvene og kunne starte behandlingen før symptomene utvikler seg.

Alexander Dominic Rowe, OUS

Blant annet har raskere disker, oppkobling og gode servere som kan styres fra sykehussystemet gjort prosessen langt mer smidig.

– 99,9 prosent av alle nyfødte er friske, men for dem med alvorlig medfødt sykdom, er det en kamp mot klokken for å få analysert prøvene og kunne starte behandlingen før symptomene utvikler seg. Dette kan bety forskjell fra et tilnærmet friskt liv, til varig fysisk og psykisk skade. Det sier Alexander Dominic Rowe, bioinformatikk- og ikt-ansvarlig ved nyfødtscreeningen på Oslo universitetssykehus (OUS), i en nyhetsmeldingen.