DIGITAL OVERSIKT: Sensio har inngått avtale med flere kommuner for å innføre en digital tavle som skal øke pasientsikkerheten og effektiviteten i kommunehelsetjenesten. (Pressefoto: Sensio)
DIGITAL OVERSIKT: Sensio har inngått avtale med flere kommuner for å innføre en digital tavle som skal øke pasientsikkerheten og effektiviteten i kommunehelsetjenesten. (Pressefoto: Sensio)

Vil bli kvitt gule lapper og whiteboard i kommunehelsetjenesten

Sensio ønsker å kvitte seg med analoge løsninger ved å tilby digital oversikts-tavle.

Publisert Sist oppdatert

Velferdsteknologi-selskapet Sensio har inngått avtale med flere kommuner for å innføre en digitale tavle.

Tavlen har fått navnet Ikos, og er laget i samarbeid med helsepersonell i norske kommuner, og skal være et virtuelt samlingssted for viktig informasjon og prioriterte oppgaver.

Bort med gule lapper

Den digitale tavlen har automatisk datafangst, og statistikk som viser hvor det er utfordringer og hva som kan forbedres.

Tavlen fungerer ved at pasienter sorteres slik at de man må ha særskilt fokus på, for eksempel på grunn av funksjonsfall, ligger øverst på tavlen. De mest sårbare pasientene blir prioritert. Pasienter i ulike forløp følges opp med egne sjekklister til fastsatte frister. I sjekklistene krysser man av for «utført» eller «ikke aktuelt».

Ifølge en pressemelding fra Sensio skal nye rapporter vise at pasienter i dag har langt flere sammensatte helsebehov enn tidligere.

Marit Strandquist, utvikler og seniorrådgiver i Sensio, mener at sykepleiere og helsefagarbeidere blant annet møter på utfordringer grunnet økningen av eldre pasienter, kronikere, psykiske lidelser, rusavhengighet og pasienter med minoritetsbakgrunn.

– De forsøker å få oversikt over det som må prioriteres på whiteboards, gule lapper og i beskjedbøker, men det er ikke plass til alle brukerne og alt som må huskes på i disse verktøyene, sier Strandquist som har over 20 års erfaring med ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekter for kvalitet innen kommunehelsetjenesten.

Strandquist står bak utviklingen av den digitale Ikos-tavlen og mener det er systemene som svikter, ikke helsepersonalet.

Korona-pandemi og nytteverdi

Den digitale tavlen er innført i flere kommuner, og er i dag tatt i bruk av blant annet Sandefjord og Nedre Eiker i Drammen kommune.

Det er likevel langt fra alle Norges kommuner som har gått til innkjøp av digitale tavler, og ifølge Sensio er slike tavler svært aktuelle i disse dager, med tanke på koronavirus-pandemien.

Sensio samarbeider med Sintef i forbindelse med prosjektet Digipas - et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på digitale løsninger for økt kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten. 

Seniorprosjektleder i Sintef, Mette Røhne, kan bekrefte at undersøkelser har vist at helsearbeidere brukte mye tid på å blant annet lete etter informasjon, og at analoge løsninger - som for eksempel gule lapper - gjør at de ansatte mister kontroll, i tillegg til at det utfordrer personvernet. 

– Ikos-tavlene kan absolutt være nyttige for å håndtere koronasituasjonen. God oversikt og struktur er viktig for å kunne prioritere oppgaver og ressurser, og Ikos-tavlene er et verktøy som nettopp gir det. I hjemmetjenesten og på korttidsavdelinger gir tavlene oversikt over risiko og smitte for alle pasienter og gjør det enklere å håndtere situasjonen. I hvilken grad de faktisk bruker de aktivt i denne situasjonen er avhengig av hvor godt de er i gang med å bruke tavlene, sier Røhne i meldingen.