BYTTER BEITE: Ole Jørgen Kirkeluten er ansatt som administrerende direktør i Helse Vest IKT. Han tiltrer våren 2021. (Foto: Andreas Roksvaag/ Webstep)
BYTTER BEITE: Ole Jørgen Kirkeluten er ansatt som administrerende direktør i Helse Vest IKT. Han tiltrer våren 2021. (Foto: Andreas Roksvaag/ Webstep)

Ole Jørgen Kirkeluten er ny direktør i Helse Vest IKT

Fra Webstep til Helse Vest.

Publisert Sist oppdatert

Ole Jørgen Kirkeluten er utdannet høyskoleingeniør og sivilingeniør innen datateknikk fra NTNU. Han har erfaring fra ulike bransjer, som telekommunikasjon, energi, olje, helse og finans. Siden 2008 har han vært ansatt som seniorrådgiver i konsulentselskapet Webstep. 

Våren 2021 går han over som administrerende direktør i Helse Vest IKT, som er et selskap han kjenner godt fra før. I en periode var han nemlig avdelingsdirektør for Webstep i Bergen, hvor han frem til 2019 var  engasjert i Helse Vest IKT.

– Styret er veldig fornøyd med å kunne ansette Ole Jørgen Kirkeluten som ny administrerende direktør. Helse Vest har satset mye og kommet langt i utvikling og bruk av IKT-løsninger. Kirkeluten har erfaring fra flere prosjekter i helsetjenesten og er godt rustet for å ivareta både utvikling og forvaltning av dette området. Han har god faglig innsikt, samarbeidsevne og et blikk for helheten som gjør at vi er glade for at han vil lede dette viktige arbeidet videre, sier Inger Cathrine Bryne, styreleder i Helse Vest IKT i en pressemelding fra Helse Vest.

– Jeg gleder meg til å begynne i stillingen som administrerende direktør i Helse Vest IKT. Ikke minst til å møte dyktige fagmiljø, medarbeidere og ledere i selskapet og å være med på å sette retningen for den teknologiske utviklingen i helsesektoren de neste årene, sier Kirkeluten i meldingen.