GÅR ETTER SØMMENE: Det er blant annet avdekket flere alvorlige problemer med informasjonsflyten etter at Helseplattformen ble tatt i bruk. Nå starter Riksrevisjonen og Trondheim kommunerevisjon undersøkelse av Helseplattformen. (Foto: Unsplash)

Skal granske Helseplattformen

Riksrevisjonen og Trondheim kommunerevisjon setter i gang undersøkelse av pasientjournalsystemet og samhandlingsløsningen Helseplattformen i Midt-Norge. Mandatet ble vedtatt tirsdag.

– Det har dukket opp stadig flere urovekkende utfordringer med innføringen av Helseplattformen, og virkelighetsbeskrivelsen spriker mye alt etter hvem som uttaler seg. Det sier leder i kontrollutvalget i Trondheim, Rolf Jarle Brøske.

Nå skal Riksrevisjonen og Trondheim kommunerevisjon gå Helseplattformen etter sømmene.

Brøske forteller at et viktig premiss blir å finne årsakene til problemene og å skaffe ny informasjon som kan gi grunnlag for forbedring.

– Derfor er vi svært glade for at kommunerevisjonen og Riksrevisjonen skal samarbeid om denne undersøkelsen. Det vil sikre tilgang til informasjonen de trenger for å levere en grundig og helhetlig rapport om Helseplattformen til oss og til Stortinget, sier han i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Problemer med informasjonsflyten

Det er blant annet avdekket flere alvorlige problemer med informasjonsflyten etter at Helseplattformen ble tatt i bruk.

Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er, hvor godt det har vært planlagt og hvordan oppfølgingen har vært for å løse problemene.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Riksrevisor

– Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er, hvor godt det har vært planlagt og hvordan oppfølgingen har vært for å løse problemene. Derfor setter i vi i gang denne undersøkelsen sammen med kommunerevisjonen i Trondheim, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Tirsdag 25. april vedtok Kontrollutvalget i Trondheim og Riksrevisjonens kollegium mandatet for undersøkelsen.

Èn innbygger – èn journal

Helseplattformen er et felles pasientjournalsystem og samhandlingsløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Målet med løsningen er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Trondheim kommune og St. Olav Hospital tok i bruk Helseplattformen i 2022. Deretter var planen at øvrige kommuner og fastleger skulle slutte seg til, men problemene har ført til at utrullingen av systemet på andre sykehus i Midt-Norge er satt på vent til 2024 og flere kommuner i Midt-Norge vurderer andre alternativer.

Les mandatet her.