VIKTIGERE: Hjemmet blir en viktigere del av hverdagen for svært mange i tiden fremover, mener HP-sjef Verner Hølleland (Foto: Toralv Østvang)
VIKTIGERE: Hjemmet blir en viktigere del av hverdagen for svært mange i tiden fremover, mener HP-sjef Verner Hølleland (Foto: Toralv Østvang)

Hjemmekontor påvirker kreativiteten negativt

HP har undersøkt hvordan folk har det på hjemmekontoret. 

Publisert Sist oppdatert

– Da mange på kort tid ble nødt til å oppholde seg mer hjemme, var det nok ikke alle som hadde mulighet til å tilrettelegge nok for en kreativ atmosfære, sier administrerende direktør i HP, Verner Hølleland.

Gjennom pandemien har nordmenn i mye større grad enn tidligere måttet bruke hjemmet til både hobbyer, aktiviteter og jobb, men hjemmet har ikke alle forutsetningene som skal til for å opprettholde kreativiteten i hverdagen. Det kommer frem i en undersøkelse som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av HP. 

Så mange som tre av ti nordmenn har oppgitt at de føler seg mindre kreative når de arbeider hjemmefra sammenlignet med utenfor hjemmet.

Manglende inspirasjon

I undersøkelsen ble 918 nordmenn, som alle oppga at de jobbet hjemmefra, spurt om hvordan tilværelsen påvirket dem. I tillegg til at mange slet med kreativiteten, var det også hos mange mangel på inspirasjon, engasjement og motivasjon.

Ifølge undersøkelsen var det fire av ti som følte seg mindre inspirert, mens nesten like mange følte seg mindre engasjert og mindre motivert. Hver tredje nordmann følte seg også mindre strukturert. 

– Dette tyder nok på at folk ikke har vært flinke nok til å tilrettelegge, sier HP-sjefen, og fortsetter:

– Hjemmet blir en viktigere del av hverdagen for svært mange i tiden fremover, og så langt det er mulig bør det være en plass eller helst et eget rom hvor det er innredning og utstyr som kan skape inspirasjon, poengterer HP-lederen.

Mindre stresset

Likevel er det ikke bare negativt å jobbe hjemmefra – for det er er ikke bare kreativiteten som uteblir.

Undersøkelsen viser at folk på hjemmekontor også føler seg mindre stresset.

– 47 prosent av respondentene svarte at de var mindre stresset da de arbeidet hjemmefra. Det å ikke ha for mange folk hengende over seg virket dermed å ha en positiv effekt på mange på dette området, sier Hølleland i en melding fra HP.