SOSIALE OG DIGITALE SKILLER: Denne satsningen handler om å gi alle barn og unge like muligheter – uavhengig av adresse og bakgrunn, sier kunnskapsministeren. (Foto: Marte Garmann)
SOSIALE OG DIGITALE SKILLER: Denne satsningen handler om å gi alle barn og unge like muligheter – uavhengig av adresse og bakgrunn, sier kunnskapsministeren. (Foto: Marte Garmann)

Regjeringen viderefører tiltak for digital hjemmeopplæring

70 millioner kroner skal bidra til å utjevne digitale skiller.

Publisert Sist oppdatert

I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det gitt 80 millioner kroner i støtte til digital hjemmeundervisning. Regjeringen viderefører nå dette tiltaket med 70 millioner kroner i 2021. Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet er midlene gitt for å utjevne de digitale og sosiale skillene.

Da det i fjor ble behov for digital hjemmeundervisning ble også skillene mellom utstyr, infrastruktur og kompetanse tydeligere. 

Kunnskapsminister Guri Melby sier i en pressemelding at det var mange som klarte overgangen til hjemmeundervisning godt etter lock down, men at det også var en del utfordringer:

– Noen skoler hadde behov for å øke kompetansen for å kunne drifte nye løsninger på en god måte, mens andre manglet digital infrastruktur når plutselig hver eneste elev måtte ha tilgang til pc-er eller nettbrett hjemme. Det siste året har gitt oss alle et stort digitalt løft, sier Melby i meldingen.

Hun forteller videre at midlene også skal bidra til å jevne ut sosiale skiller ved at skolene for eksempel kan kjøpe inn utstyr til familier som eventuelt mangler internett eller produktene som trengs dersom det igjen skulle bli behov for digital hjemmeopplæring.

De 80 millionene skal ha gått til statsforvalteren som har fordelt dette til kommunene etter en søknadsprosess.