VEKSTMARKED: Den tradisjonelle infrastrukturen er i vekst, til tross for ensidig opphausing av offentlige skytjenester. (Foto: Evertonpestana/Pixabay)

Store bevegelser i server- og lagringsmarkedet

Tall fra IDC indikerer at markedet for HDD-lagring og servere som ikke er basert på x86 er i fritt fall.

Publisert Sist oppdatert

Fjerde kvartal i fjor opplevde EMEA-landene en markant nedgang i investeringene i server og lagring. IDC mener det skyldes dårligere salg av ikke-x86-systemer og HDD-enheter fra store leverandører som IBM, Dell og Lenovo.

IDCs tall viser at serversalget i regionen falt med 12 prosent i fjerde kvartal i forhold til i fjor, og endte på 3,4 milliarder dollar. Antall leveranser falt med 4,7 prosent til i underkant av 600.000 enheter.

Størst var nedgangen i salget av tilpassede, rack-optimaliserte servere, med et omsetningsfall på hele 39,9 og en nedgang i antall enheter på 38,1 prosent.  

Geografisk gikk i serversalget dårligst i Finland, Irland og Nederland, der omsetningen falt mellom 25 og 35 prosent siste kvartal i forhold til året før. Forklaringen ligger både i konkurranse fra ODM-produsenter og lavere innkjøpshastighet fra tjenestetilbydere.

Michael Ceroici, som er analytiker innen infrastruktur i IDC, mener nedgangen i fjerde kvartal i det vesteuropeiske servermarkedet bunner i nedgang i salget for de fleste store leverandørene. Han trekker spesielt fram IBM, med en nedgang i omsetningen på 33.7 prosent, noe han mener både henger sammen med fornyelsessyklusen av ikke-x86-baserte servere, og med den nedadgående trenden for salg av servere som ikke er baserte på -x86.

IBM var ikke den eneste som opplevde redusert serveromsetning innen EMEA i fjerde kvartal.  For HPE falt salget med 11,9 prosent til 1.16 milliarder, Lenovo hadde en nedgang på 18,9 prosent, mens Dells nedgang ble 8,1 prosent.

Den eneste av de fem store produsentene som kom på plussiden var Cisco, som kunne notere seg for 2,8 prosent vekst i omsetningen fjerde kvartal.

Utfordringer i lagringsmarkedet

Også for lagringsmarkedet ble fjerde kvartal i fjor en nedtur, ifølge IDC. I EMEA falt salget med 10,6 prosent, og salget av de tradisjonelle harddisk-arrayene stupte med hele 37,9 prosent i forhold til fjoråret. Hybride flash arrayer falt 4,7 prosent.

Flash-salget brøt imidlertid trenden og skjøt i været med en vekst på hele 53,6 prosent. Vest-Europa opplevde nok et kvartal med nedgang i 4. kvartal, ved at salget falt 7,9 prosent til 1,38 milliarder dollar. Flash og hybrid flash-produktene sto for det eneste lyspunktet i lagringsmarkedet, ifølge IDC, og sto for 60,4 prosent av de totale lagringsinntektene i 4. kvartal.

Det eksterne lagringsmarkedet i EMEA er fremdeles inne i en inntektsnedgang, drevet av legacy og rene HDD-systemer, mener Silvia Cosso, som leder forskningen på europeisk lagring og datasenter hos IDC.

Hun mener imidlertid at vi nå ser spirene til neste generasjons datasenter. Segmentet for rene flash arrayer økte til en fjerdedel av verdien av det totale markedet i fjerde kvartal, og til en femtedel for hele året. Økt konkurranse i flash matrise-segmentet presser prisene nedover og åpner for at slike systemer blir utplassert i et bredere spekter av applikasjoner, inkludert dataintensive.

Dell opplevde en nedgang i langingssalget på 20,7 prosent i fjerde kvartal, bare overgått av IBM der nedgangen var på hele 27,8 prosent. HPE økte imidlertid salget med 2,3 prosent på årsbasis, mens NettApp hadde en vekst på 0,5 prosent.