Norske teknologistudenter på to ukers studieopphold hos Huawei i Kina. Foto: Huawei
Norske teknologistudenter på to ukers studieopphold hos Huawei i Kina. Foto: Huawei  

Norske teknologistudenter hos Huawei

Huawei liker studenter. De sponser hundrevis av studieplasser i Kina og inviterer om lag 1000 teknologistudenter fra andre land til Shenzhen.

Publisert Sist oppdatert

Studieplassene de betaler for i Kina er god butikk. På den måten skaffer de seg mange nye ansatte som langt på vei er opplært i Huaweis teknologi når de blir ansatt.

Ni studenter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og OsloMet – storbyuniversitetet har i juli fullført det to uker lange «Seeds for the Future»-programmet til Huawei. Programmet er et studieopphold i Kina med fokus på kultur, språk og teknologi. Både antallet teknologistudenter som har deltatt på studieturen, og andelen av disse som er kvinner, har økt de siste årene. Dette er femte gang Huawei sender norske teknologistudenter til Kina, heter det i en pressemelding.

Den første uken i Kina fikk studentene en intensiv innføring i kinesisk språk og kultur ved prestisjeuniversitetet Beijing Language and Culture University. Etter oppholdet i Beijing gikk turen videre til Kinas «Silicon Valley», byen Shenzhen, der studentene fikk et dypdykk i fremtidens teknologi ved Huaweis globale hovedkontor. 

‒ Under studieoppholdet får studentene et unikt innblikk i et av de mest innovative og fremtidsrettede IKT-selskapene i verden. Det som gjør akkurat dette programmet unikt, er at det tilbyr undervisning og veiledning med Huaweis egne ansatte. Norge har et stort behov for ferdig utdannede teknologistudenter nå og i fremtiden. Huawei ønsker med dette å ta et samfunnsansvar ved å bidra innen IKT-utdanning, samt øke kunnskapen om IKT i de landene hvor vi opererer, sier administrerende direktør Lucas Tan i Huawei Norge.

Huaweis egne ingeniører stod for undervisningen, og sammen med studenter fra Spania og Bahrain, har de norske studentene besøkt laboratorier der man utvikler avanserte kommunikasjonsteknologier som 4G, 5G, kunstig intelligens, tingenes internett og det siste innen skytjenester. 

‒ NTNUs kandidater innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi utdannes til å møte et globalt sosio-teknologisk trusselbilde. For å kunne operere i dette landskapet er det av stor betydning at kandidatene ikke bare har gode teknologiske kunnskaper og ferdigheter, men at de også forstår utfordringens kulturelle og menneskelige aspekter. Det er nettopp dette Seeds for the Future fokuserer på, i tillegg til at programmet gir studentene et minne for livet, sier instituttleder Nils Kalstad Svendsen ved NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

I år deltok seks studenter fra NTNU og tre studenter fra OsloMet på studieturen fra Huawei, og av disse var fire kvinner. Huawei Norge har arrangert programmet fire ganger tidligere, og til sammen 32 norske teknologistudenter har besøkt Huawei i Kina.

‒ Som en av de utvalgte IT-studentene fra NTNU er jeg veldig takknemlig for muligheten Huawei har gitt oss gjennom prosjektet Seeds for the Future. Reisen vår til Beijing og Shenzhen i Kina ga oss et unikt innblikk i kinesisk språk og kultur. Vi fikk også kjennskap til Huawei sine visjoner og tanker om fremtidens IKT, inkludert mulig bruk av skybaserte tjenester, AI, og IoT. Vi fikk også førstehåndserfaring med dagens og fremtidens mobilinfrastruktur, noe som var veldig kult og ikke minst lærerikt, sier NTNU-student i informatikk Tore Stensaker Tefre som var en av årets deltakere.

«Seeds for the Future» har til nå blitt lansert i 110 land over hele verden, og i 2018 vil flere enn 1000 studenter ha besøkt Huawei i Kina innen utgangen av året. Til sammen har flere enn 4000 studenter besøkt Huawei i Kina på slike studieturer siden programmet ble opprettet.