BUSINESS AS USUAL: Visma har kjøpt opp Identum. Selskapets hovedprodukt eAdm dekker brukerstyringsbehovet for mer enn 120 norske kommuner og helseforetak. På skolesiden bruker nærmere 2.000 skoler Identums eFeide-løsning for å få tilgang til sine FEIDE-kontoer. Identum vil fortsatt drives som et selvstendig selskap, under samme ledelse. (Foto: Unsplash)

Identum logger inn hos Visma

Visma har kjøpt Identum, en ledende leverandør av løsninger for identitetshåndtering og tilgangsstyring (IAM) til kommuner og bedrifter.

Identums portefølje av SaaS-baserte IAM-løsninger skal muliggjøre effektiv tilrettelegging av brukerkontoer, tilgangsadministrasjon og digital arbeidsflyt på tvers av alle tilknyttede systemer. Løsningene er tilgjengelige gjennom skyen, og skal gi høy grad av automatisering og direkte brukerkontroll, med begrenset behov for eksterne konsulenter.

Systemene åpner opp for at kundene selv kan drifte sitt eget oppsett, med en blanding av regelbasert automasjon og mulighet for at den enkelte leder selv kan innvilge tilganger. Det skriver Visma i en pressemelding, der de samtidig annonserer oppkjøpet av selskapet.

– Identum har gjennom mange år vist at de har et godt produkt, basert på moderne teknologi. De har derfor opparbeidet seg en solid base med fornøyde kunder, spesielt innenfor offentlig sektor. Som en del av Visma vil de ha mulighet til å ytterligere styrke tilbudet til eksisterende kunder, samt søke ny vekst i privatmarkedet, sier Stian Svendsen, adm. direktør i Visma Enterprise, i meldingen.

Mer enn 500.000 brukere

Identum ble stiftet i 2009 av grunderne Eric Lithun og Manuel Fraga.

– Helt siden starten har vi vært opptatt av å levere god support og bygge langsiktige relasjoner med kundene. Vi er først og fremst et kundebehandlingsselskap fremfor et it-selskap, sier Manuel Fraga, teknologidirektør i Identum.

Selskapets hovedprodukt eAdm dekker brukerstyringsbehovet for mer enn 120 norske kommuner og helseforetak. I tillegg til automatisering av brukerkontoflyt, forbedret sikkerhet og styring av tilganger, gir eAdm mulighet til behovsbasert lisensstyring.

På skolesiden bruker mer enn 500.000 studenter og lærere ved nærmere 2.000 skoler Identums eFeide-løsning for å få tilgang til sine FEIDE-kontoer, for sikker identifikasjon i utdanningssektoren.

Identum vil fortsatt drives som et selvstendig selskap, under samme ledelse.

– Det blir mest business as usual her i Bergen. Samtidig er vi stolte over å bli en del av Visma-familien, og svært begeistret over de nye mulighetene dette vil gi for Identum. Som en del av et av Europas ledende programvareselskaper vil vi få tilgang til en større base av ressurser og infrastruktur. Det betyr at vi kan vokse og utvikle oss enda raskere fremover, sier Fraga i meldingen.