BRANSJEPROGRAM: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) mener det er viktig med faglig påfyll.

Lanserer bransjeprogram for IKT og finans

Nå har regjeringen bestemt at arbeidertakere i to nye bransjer får muligheten til å delta i etter- og videreutdanning tilpasset sin jobbhverdag.

– Det blir bransjeprogram for informasjonssikkerhet og IKT, og for finansnæringen. Dette er bransjer med et stort omstillingsbehov. De melder selv at mange som har jobbet lenge i bransjene trenger å oppdatere kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i en pressemelding.

Bransjeprogram har som mål at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

– Mangel på folk med rett kompetanse kommer til å være en av de største flaskehalsene i flere næringer fremover. Det kan gjøre det vanskeligere å tilby gode tjenester over hele landet. Derfor er det så viktig både for de enkelte, bedriftene og samfunnet at de ansatte får tilbud om faglig utvikling, sier Borch. 

Viktig påfyll

Fremover kan ansatte innen informasjonssikkerhet og IKT og finansnæringen få tilbud om korte og relevante videreutdanninger. De ansatte får viktig påfyll, og bedriftene får den kompetanse de trenger.

Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Borch sier disse programmene er et godt eksempel på trepartssamarbeid i praksis. 

–  Vi ser at samarbeidet gjør at det utvikles kompetanseutviklingstilbud som ikke ville blitt opprettet ellers, og at mange arbeidstakere får mulighet til å ta kompetanseheving de kanskje ellers ikke ville tatt, avslutter Borch.