KOMPETANSE OG BÆREKRAFT: Teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen i Ikt-Norge og konserndirektør Morten Dalsmo i Sintef skal nå jobbe sammen i initiativet Goforit. Målet er å få utdannet flere talenter innen ikt-fagene med kompetanse på bærekraft. (Foto: Sintef)

Vil ha flere ikt-talenter som kan bærekraft

Skal Norge klare den grønne og digitale omstillingen, må flere ha kompetanse på både ikt og bærekraft, mener Sintef og Ikt-Norge.

– Norge er helt avhengig av digitalisering for å klare den grønne omstillingen vi nå står overfor. Ifølge EU har digitale teknologier potensialet til å redusere globale utslipp med en femtedel innen 2030. Hvis vi skal nå klimamålene våre må vi derfor få fortgang på den grønne og digitale omstillingen, sier konserndirektør Morten Dalsmo i Sintef i en pressemelding.

– EU omtaler dette som "the twin transition", og spørsmålet er ikke om vi trenger en slik omstilling, men hvordan vi skal få det til. Til dette trenger vi også flere talenter innen ikt-fagene med kompetanse på bærekraft fremover.

Med dette som bakgrunn knytter Sintef seg nå til initiativet Goforit (GoForIT), der aktører fra næringslivet, akademia og instituttsektoren går sammen om å få bærekraft inn i it-utdanningene og få utdannet flere med slik kompetanse i Norge.

Konkurranse

– Sintef er uhyre viktig for oss. De representerer en av de største kunnskapsinstitusjonene i Norge, som både forsker, leverer talenter til næringslivet og utvikler kunnskap på egen kjøl. Det er en kunnskapsinstitusjon som vi gleder oss over å samarbeide med, og som det hadde vært forferdelig kjedelig å bygge Goforit uten, sier teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen i Ikt-Norge, som er initiativtaker til Goforit.

Bransje etter bransje digitaliserer og alle har blitt teknologibedrifter på jakt etter nye, grønnere løsninger. De konkurrerer dermed også om de samme it-hodene.

– Norge har behov for å bygge opp mot 250.000 arbeidsplasser i tiden som kommer. 50.000 av disse er avhengig av ikt-kompetanse. Da er det på høy tid at vi inngår en felles satsing, sier Hole Skogen.

For å sikre en bærekraftig utvikling, må en virksomhet ha strategiske mål som ivaretar sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Det er særlig de miljømessige, og til dels sosiale aspektene, som Goforit mener må få større plass i it-utdanningers studieplaner.

Bærekraft

Goforit er ifølge dem selv godt i gang med arbeidet, og har så langt fått på plass en MBA innen teknologi og bærekraft ved Universitetet i Agder. I 2022 starter NTNU opp et etterutdanningskurs. Initiativet jobber for å få på plass flere studieplasser, og vil bygge et forskernettverk i Norge. Det vil også bli holdt en rekke workshops, hackathons og forelesninger om temaet, i tillegg til konferanser. Målet er kulturbygging og gjøre Norge til et arnested for globale it-talenter som kan løse bærekraftutfordringer.

Onsdag 17. november holder Goforit en digital kick-off, som er et oppspill til den internasjonale kompetansekonferansen Goforit skal holde i april.