NUSSE: Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk, "Nusse", var en av Norges aller første datamaskiner. Den får nok en fin plass i utstillingen når Teknisk museums store tele- og it-utstilling åpner i 2021. (Foto: Teknisk museum/PD)
NUSSE: Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk, "Nusse", var en av Norges aller første datamaskiner. Den får nok en fin plass i utstillingen når Teknisk museums store tele- og it-utstilling åpner i 2021. (Foto: Teknisk museum/PD)

Teknisk museum søker partnere til ny it- og teleutstilling i 2021

Vil ha faglige og finansielle samarbeidspartnere.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 åpner Teknisk museum i Oslo en stor utstilling som er viet tele og data. «Utstillingen skal vise og diskutere utviklingen fra telegrafi og telefonens inntog på slutten av 1800-tallet til dagens raske utvikling, der stadig mer av hverdagen er digitalt koblet – og kunstig intelligens igjen har blitt en hypet fortelling om framtiden», kan vi lese om utstillingen på museets nettsider.

En hel etasje på museet er viet denne utstillingen, som utvikles i samarbeid med Snøhetta. Dette blir det største utstillingsprosjektet siden Teknisk museum flyttet til Kjelsås i 1986, opplyser museet. Nå søker museet etter partnere fra it- og telebransjen til denne utstillingen.

Storslagne planer

Ambisjonene for den nye utstillingen er store, og for å få til et så stort prosjekt trenges det samarbeidspartnere. En slik utstilling er også på tide, med tanke på hvor viktige it- og teleteknologiene har vært for landet.

– I dag har vi ingen gjennomgripende IKT-utstilling i Norge. Vi er midt inne i digitaliseringen, og trenger arenaer for å forstå og diskutere. Vi vil fortelle IKT-historiene, som vår fremtid bygger på, også med tanke på bærekraft og det grønne skiftet, sier museumsdirektør Frode Meinich i artikkelen om prosjektet på museets hjemmesider.

– Vi har storslagne planer, og deler av dem kan bare realiseres ved eksterne bidrag, forteller Meinich. Vi håper derfor på godt samarbeid med både bransjen og andre aktører. Drømmen er å utvikle en arena som kan bringe sammen miljøer som skal forholde seg til IKT fremover, både som brukere og utviklere. Jeg ser for meg levende møter innad i bransjen, mellom skoleelever og utviklere, mellom IKT-folk og lærere som skal bidra til det store IKT-løftet i skolen, – og, ikke minst, involvering av folk flest. Bare fantasien setter grenser for hvordan arenaen kan brukes, legger han til. 

Programmerbar utstilling

Teknisk museum har en unik samling av tele- og datateknologi som er sentral for å vise hvordan utviklingen har vært i Norge. Denne danner et naturlig tyngdepunkt å bygge utstillingen opp rundt, men museet forsikrer også at utstillingen også skal være aktuell i samtiden og diskutere framtiden.

– Vi vil bruke digitale teknologier aktivt for å lage en utstilling som kan spille sammen med publikum og endres over tid. Vi ser for oss en programmerbar utstilling med bruk av maskinlæring, robotikk og kunstig intelligens.  Alt annet enn en dynamisk utstilling, som utvikler seg i takt med de hurtige endringene på IKT-feltet, vil raskt ville bli utdatert, forklarer Henrik Treimo, den ene av prosjektlederne for utstillingen.

– Arbeidet fremover og samarbeidet med Snøhetta vil dreie seg om å finne en innpakning for gjenstander og fortellinger som til sammen kan bære utstillingen og ambisjonene om en programmerbar og dynamisk utstilling. Roboter, tingenes internett og kunstig intelligens hører med som temaer, og vi vil også bruke slike teknologier aktivt i utstillingen – kanskje på noen uventede måter, sier den andre av prosjektlederne, Dag Andreassen.

IKT-Norge er med

Som interesseorganisasjonen for tele- og it-bransjen i Norge, er IKT-Norge det naturlige kontaktpunktet for museet, nå når de skal ut og rekruttere samarbeidspartnere fra bransjen. Derfor inviterer Teknisk museum alle medlemmer i organisasjonen til omvisning på museet i slutten av august. Der vil den nye utstillingen presenteres, og museet vil også legge fram ulike muligheter for virksomheter å engasjere seg i et samarbeid.

IKT-Norge opplyser også på sine nyhetssider at dersom noen allerede nå ønsker en prat med museet om den nye utstillingen, så er det også mulig:

Da kontakter du Elisabeth Holm Hartvedt, markedsansvarlig ved museet, på e-post elisabeth@tekniskmuseum.no eller mobil 47 90 00 35.