BEKYMRET: Heidi Austlid i IKT Norge sier det er urovekkende at en av fire mener digitaliseringen ikke gir økt konkurransekraft. FOTO: IKT Norge
BEKYMRET: Heidi Austlid i IKT Norge sier det er urovekkende at en av fire mener digitaliseringen ikke gir økt konkurransekraft. FOTO: IKT Norge

– Mange virksomheter stagnerer

Ny rapport viser at digitaliseringen i Norge stadig går framover, men også at mange virksomheter klarer ikke steget opp til å lage avanserte, helhetlige tjenester.

Publisert Sist oppdatert

Den årvisse rapporten «IT i praksis», som Ikt-Norge, Visma og Rambøll står bak, er nylig utgitt. Hovedtrekket i rapporten er at digitaliseringen i Norge fortsetter framover, men at utviklingen går saktere enn man ønsker. Problemet er at mange virksomheter ikke klarer det siste steget opp til avanserte tjenester med data fra flere kilder, automatisering og persontilpasning karakteriserer tjenestene.

– Vi ser stadig en positiv utvikling opp til et visst nivå. Men når det gjelder å komme over på mer avanserte helhetlige tjenester ser vi at mange virksomheter fortsatt stagnerer. Det er her fokuset bør ligge fremover, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Ikt-Norge i en pressemelding.

Tre hovedmomenter

Ikt-Norge opplyser at det er tre hovedmomenter som påvirker denne utviklingen:

* Behov for endring: I rapporten svarer 60 prosent av virksomhetslederne i staten og 80 prosent av virksomhetslederne i kommunene at den kompetansen som mangler mest, er endringskompetanse. Den er rangert høyere enn både grunnleggende og avanserte digitale ferdigheter.

– It-prosjekter innebærer som regel organiasjonsendringer, noe som gjør at fokus må være på virksomhetens kultur for endring, kommenterer Austlid.

* Deling av data: Rapporten viser at befolkningen opplever liten sammenheng mellom offentlige tjenester. Det er gjennomgående at egne persondata må registreres på nytt hos ulike instanser. Samtidig viser rapporten av godt over halvparten av it-lederne i offentlig sektor har manglende oversikt over hva andres data representerer. Dette er et hinder for gjenbruk.

– Undersøkelsen viser at innbyggerne er åpne for at informasjon om dem deles, dersom det gir dem bedre og mer sammenhengende tjenester, sier Austlid. 

* Datasikkerhet: Datasikkerheten er heller ikke god nok. Bare 55 prosent av offentlige virksomheter er i dag tilstrekkelig beskyttet mot digitale trusler, mens 21 prosent ikke har oppdatert systemene sine til å etterleve den nye personopplysningsloven, basert på EU-forordningen GDPR.

– Skal innbyggernes personvern ivaretas på en god nok måte må offentlige virksomheter gjøre mer for å sikre egen og brukernes persondata, avslutter Austlid.