BEDRE DATAUNDERLAG: – Med den raske teknologiske utviklingen, nye reguleringer fra EU og en urolig geopolitisk situasjon, trenger vi dybdeinnsikt og bred debatt for å ta de rette beslutningene til riktig tid, sier IKT-Norges Øyvind Husby. Interesseforeningen har nå inngått samarbeid med Radar Norge for å hjelpe myndigheter og næringsliv til å ta bedre beslutninger. (arkivfoto)

IKT-Norge inngår samarbeid med Radar Norge

Hensikten er å samarbeide om å utvikle bedre dataunderlag og kvalitetsanalyser for å hjelpe næringsliv og myndigheter til å ta bedre beslutninger.

IKT-Norge og analysebyrået Radar Norge har inngått et nytt strategisk samarbeid. 

– Hver dag tas det avgjørelser som påvirker fremtiden for både næringslivet og privatpersoner i Norge. Med den raske teknologiske utviklingen, nye reguleringer fra EU og en urolig geopolitisk situasjon, trenger vi dybdeinnsikt og bred debatt for å ta de rette beslutningene til riktig tid. Vårt samarbeid med Radar Norge vil kunne legge grunnlaget for bedre beslutninger i et stadig mer krevende landskap, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge i en pressemelding. 

Stian Brekke, administrerende direktør i Radar Norge, følger opp:

– Den krevende geopolitiske situasjonen, sammen med nye reguleringer og stadige konsolideringer, gjør strategiske beslutninger basert på lokal og relevant innsikt enda viktigere. Norske og nordiske beslutningstakere i it-økosystemet trenger beslutningsstøtte i et marked drevet av innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling.

 Radar har spesialisert seg på å hjelpe selskaper med å ta beslutninger basert på store mengder grunnlagsdata, omverdensanalyser og omfattende kundeinnsikt. Samarbeidet med IKT-Norge skal ifølge pressemeldingen bidra til å videreutvikle norske og nordiske analyser for å gi et bedre sammenligningsgrunnlag med resten av Norden og EU. 

 – Det kommer en bølge av regelverk og krav fra EU som norske selskaper må navigere i. Ved å kombinere vår ekspertise innen analyse, beslutningsstøtte og forretningsutvikling, vil vi sammen med IKT Norge kunne gi norske beslutningstakere verktøyene de trenger for å lykkes, sier Brekke.