LANGER UT: IKT Norge-direktør Øyvind Husby er ikke nådig i sin dom over revidert nasjonalbudsjett. – Flertallet er ute av stand til å prioritere og finansierer alle gode tiltak med økt oljepengebruk, sier Husby. (Foto: IKT-Norge)

IKT-Norge om revidert budsjett: – Uten retning og prioritering for å løse de store utfordringene

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett (RNB) mellom regjeringen og SV er retningsløs og viser manglende evne til å prioritere viktige utfordringer som Norge står midt i.

Publisert

IKT-Norge peker på at avtalen prioriterer pengebruk finansiert ved ytterligere økt oljepengebruk ut over de 56 milliarder kronene som regjeringen selv foreslo. Regjeringen og SV skyver stadig voksende problemer foran seg når de har kommet frem til en avtale om RNB, mener IKT-Norge.

Grønn omstilling på vent

– Det er lite å glede seg over. Den økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 videreføres av uforståelige grunner, det er ingen flere IKT-studieplasser, hvilket betyr en nedgang fra høsten samtidig som regjeringen sier at det er et prioritert område, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby i pressemeldingen.

– Det er varslede taktskiftet i digitalisering av offentlig sektor er i beste fall satt på vent og avtalen forsterker inntrykket av at Norges klimamål og den nødvendige grønne omstillingen av Norge ikke vil nås. Vi står midt oppe i en kompetansekrise, en klimakrise, store geopolitiske utfordringer og en situasjon med nedgang i fastlands-BNP. Det er vanskelig å se hvilket svar flertallet har på disse utfordringene, legger Husby til.

Ute av stand til å prioritere

Han påpeker samtidig at regjeringspartiene og SV prioriterer offentlig sektor og økte offentlige utgifter på bekostning av privat sektor.

– Flertallet er ute av stand til å prioritere og finansierer alle gode tiltak med økt oljepengebruk. Oljepengebruken økes med ytterligere 1,5 mrd. kroner og flertallet har abdisert i forsøk på å holde inflasjon og rente lavest mulig gjennom finanspolitikken, sier Husby.

De få reelle omprioriteringene som har skjedd, går også i feil retning påpeker IKT-Norge.

– Flertallet velger blant annet å kutte i næringsrettet forskning og i Grønn plattform (SIVAs del). I tillegg finansieres det som er av påplussinger til klimatiltak med tilsvarende reduksjon i bevilgningene til CO2-rensing på Klemetsrud i Oslo. I tillegg vil flertallet utrede ytterligere skjerping av formuesskatten, skriver de.

Politikken går i feil retning

– SV har rett nok fått gjennomslag for en del verbalforslag som på sikt kan medføre reduserte klimautslipp og grønn omstilling, men de store og viktige tiltakene er foreløpig utredninger og lite konkrete, sier Husby.

– Når det gjelder synet på privat næringsliv, på kompetansemangel og på store teknologiske utfordringer går dessverre politikken flertallet fører i feil retning. Vi trenger en politikk som ser betydningen av det private og digitale næringslivet for å nå viktige politiske mål som effektivisering og omstilling og som bidrar til å møte utfordringene knyttet til eldrebølgen som kommer. Vi trenger en politikk for innovasjon, produktivitetsvekst og norsk privat eierskap. Dessverre er dagens politiske flertall lite opptatt av dette, avslutter IKT-sjefen.