OPPFORDRING: Administrerende direktør Øyvind Husby i IKT Norge, mener norsk it-bransje må bli enda mer sentral i samfunnsutviklingen neste år. (Foto: IKT Norge)
OPPFORDRING: Administrerende direktør Øyvind Husby i IKT Norge, mener norsk it-bransje må bli enda mer sentral i samfunnsutviklingen neste år. (Foto: IKT Norge)

– IKT-bransjen må spille en enda viktigere rolle fremover!

2022 har vært et år med mange utfordringer, og det er stor usikkerhet om utviklingen ved inngangen til 2023.

Publisert Sist oppdatert

Krigen i Ukraina fortsetter å prege oss, den geopolitiske situasjonen er kraftig skjerpet, cybersikkerhet og hybride operasjoner har skapt stadig større bekymring, og konsekvensene av klimautfordringene blir stadig tydeligere.

Samtidig som det er stor usikkerhet inn i 2023, er det helt sikkert at vår bransje må spille en langt viktigere rolle i å løse de store samfunnsutfordringene fremover!

Men for at bransjen skal lykkes bedre, må vi endre rammebetingelsene. IKT Norge har i høst jobbet hardt for å få endret en del av forslagene i statsbudsjettet, og i november presenterte vi vårt alternative statsbudsjett hvor vi flyttet 15 mrd for å prioritere kompetanseheving, cybersikkerhet, bærekraft og digitalisering.

Vi har ikke fått gjennomslag for alt, men vi har lykkes i å få endret noen områder, og vi har gjennom høstens arbeid lagt grunnlaget for å få til flere endringer fremover.

Samtidig som vi nå feirer jul i Norge, minnes vi de som har det langt tøffere enn oss. Spesielt tenker vi på de som er rammet av konflikten i Ukraina, og de som har mistet sine kjære i krigen.

La oss bruke julen til å reflektere over hvordan vi kan løse de store utfordringene foran oss.

Sammen har IKT-bransjen kunnskapen, teknologien og verktøyene vi trenger for å skape en mer bærekraftig og sikker verden!