PÅ BESØK: Bliksund AS på besøk hos Bisbebjerg Hospital i København. Fra venstre: Lennart Friis-Hansen (overlege ved Bisbebjerg Hospital), Susie Ruff (tilrettelegger for Global Growth-programmet i Danmark), Janne Tvedt Morstøl (CEO Bliksund AS), Martin Kasseth (forretningsutvikler i Bliksund AS), Brian Holch (innovasjonsleder ved Bisbebjerg Hospital), Jan Falkevik (Corporate Development i Bliksund AS) og Marie Lundstad Aulie (leder for Global Growth-programmet til Danmark). (Foto: Innovasjon Norge)
PÅ BESØK: Bliksund AS på besøk hos Bisbebjerg Hospital i København. Fra venstre: Lennart Friis-Hansen (overlege ved Bisbebjerg Hospital), Susie Ruff (tilrettelegger for Global Growth-programmet i Danmark), Janne Tvedt Morstøl (CEO Bliksund AS), Martin Kasseth (forretningsutvikler i Bliksund AS), Brian Holch (innovasjonsleder ved Bisbebjerg Hospital), Jan Falkevik (Corporate Development i Bliksund AS) og Marie Lundstad Aulie (leder for Global Growth-programmet til Danmark). (Foto: Innovasjon Norge)

Norske digitale løsninger til Danmark

Seks norske bedrifter er nå i København og presenterer digitaliseringsløsninger for primærhelsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Norge og Danmark står overfor flere av de samme samfunnsutfordringene. De såkalte «Babyboomers» er nå ca. 70-75 år gamle, og vil fremover kunne bli en stor utfordring for primærhelsetjenesten, fordi det er så mange av de. Dette skriver Innovasjons Norge i en pressemelding.

Store behov i Danmark

Basert på flere ulike rapporter i 2017 identifiserte Innovasjon Norge og den norske ambassaden i København i felleskap store behov i Danmark for å finne løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet og ikke minst forbedre de ansatte i helse- og omsorgsektoren sine arbeidsforhold og øke effektiviteten.

På bakgrunn av dette har Innovasjon Norge samlet en gruppe bedrifter som kan levere på disse behovene, og gjennom eksportprogrammet Global Growth er de nå i Danmark og presenterer løsningene sine for sykehus, kommuner og private aktører. Gruppen har vært i Århus, Aalborg og København.

– Både Norge og Danmark er på et høyt nivå når det gjelder digitalisering, og våre løsninger kan lett tilpasses til hverandres markeder, sier fagleder for helseteknologi i Innovasjon Norge, Catherine Capdeville, i pressemeldingen.

– Primærhelsetjenestene bør rigges slik at det blir enklere å kunne følge opp den enkelte, og diagnostisere og behandle pasienter hjemme i betydelig større grad. Digitalisering av disse tjenestene vil føre til god informasjonsflyt, effektivitet og sikkerhet, sier hun.

Norske løsninger

De norske løsningene som blir presentert rundt i Danmark dreier seg alle om digitalisering av primærhelsetjenester, men spenner fra anonymisert pasientovervåking og digitale samhandlingstavler, til elektronisk ambulansejournal og annen programvare for nødetater og helsetjeneste.

En av bedriftene, Bliksund, har nå vært på besøk hos Bisbebjerg Hospital i København, som ønsker seg mer effektivitet rundt akuttmottaket og hvordan unngå at de som kan behandles hjemme kommer inn på mottaket. Bliksund jobber med digitale løsninger for effektivt mottak og dialog mellom behandlende lege på sykehus og de som behandler ute, slik at man ikke trenger å ta inn pasienter unødig.

– Vår elektroniske ambulansejournal sørger for at data om pasienten er tilgjengelig til enhver tid og god overføring av pasientdata til akuttmottaket, slik at de har informasjon om pasienten som er på vei inn. Dette kan være en nyttig løsning for Bisbebjerg Hospital som har de samme utfordringene som vi har hjemme i Norge med akkurat dette, sier administrerende direktør i Bliksund, Janne Tvedt Morstøl.

I Global Growth-programmet har bedriftene fått trening i å presentere løsningene sine på en effektiv måte til interessenter nasjonalt og internasjonalt. Dette er verdifullt for norske bedrifter som skal ekspandere ut i verden.

– Bedriftene får trening i å presentere seg ute i verden og de får også kontaktpunkter og nettverk som kan ha stor verdi. En av bedriftene i programmet har faktisk allerede fått til en svært lovende avtale som kan føre til et konkret pilotprosjekt med en dansk aktør, sier Maria Aulie, prosjektleder for Global Growth-programmet i Innovasjon Norge.

Dette er bedriftene som presenterer seg i Danmark: 

Care IT: Leverer digitale journalsystemer til helse- og omsorgsektoren. Bedriften har kontor i Sandvika i Bærum.

Sensio: Lager løsninger innenfor velferdsteknologi, og i Danmark presenterer de sin digitale samhandlingstavle, for bruk i helse- og omsorgsektoren. Bedriften har kontor i Oslo.

RoomMate: Kan levere anonymisert digitalt tilsyn og alarmhåndtering for bruk i pleiehjem eller private hjem, ved bruk av trådløse sensorer. Bedriften har kontor i Oslo.

Touchpoint Medical: Leverer mobile arbeidsstasjoner og automatiserte dispenserkabinett til helsesektoren. Bedriften er en del av et større selskap med base i USA.

Bliksund: Leverer løsninger som muliggjør den digitale transformasjonen i prehospitalt område, og er i Danmark for å presentere elektronisk ambulansejournal og portalløsning for nødetater. Bedriften holder til i Grimstad.

CheckWare: Har løsninger for digital pasientmedvirkning, som innebærer digital kartlegging, nettbaserte behandlingsprogram og digital oppfølging hjemme hos pasienten. Bedriften er basert i Trondheim.