MER KRAFT: Digital innsikt og økt innovasjonskraft er nødvendig for omstillingen Norge skal inn i de neste ti årene, mener Truls Berg. (Foto: Hanson images)
MER KRAFT: Digital innsikt og økt innovasjonskraft er nødvendig for omstillingen Norge skal inn i de neste ti årene, mener Truls Berg. (Foto: Hanson images)

En overlevelsesguide til digital innsikt

Ni av ti virksomheter er ikke i nærheten av å hente ut sitt potensial. Det er Norges største utfordring på reisen mot en digital fremtid, mener Truls Berg. Derfor har han skrevet bok.

Publisert Sist oppdatert

Truls Berg er kjent for mange i den norske it-bransjen, både som tidligere konsernsjef i Component Software (nå CGI) og som en frittalende talsperson i og for den norske it-sektoren (blant annet som styreleder i Dataforeningen i perioden 2002-2004 og senere leder i It-politisk råd). Nå om dagen er han leder i Open Innovation Lab of Norway og leder også Standard Norges komite for Innovasjonsledelse, i tillegg til å inneha en rekke styreverv.

I årenes løp har han startet hele 13 virksomheter som totalt har blitt til hele 1.200 arbeidsplasser. Da må man skrive bøker. To har han utgitt så langt, nå kommer den tredje ...

– Digital innsikt og økt innovasjonskraft etterspørres som aldri før, men hva innebærer det egentlig? En særnorsk utfordring er at mange av de som presumtivt skal hjelpe til, aldri har vært i nærheten av å starte noe som helst selv. God innovasjon handler om å bygge prosesser som gir økt vekst og konkurranseevne, forbedret omdømme og verdsettelse, samt økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder og partnere. Det er årsaken til at jeg sliter med å forstå at ikke flere gjør mer, sier Berg.

Endring i ekspressfart

Boken tar også for seg myter Berg mener bør avlives og megatrendene som styrer utviklingen i samfunns- og næringslivet. Målsetningen er intet mindre enn å skape et inspirasjonsløft, innovasjonsløft og innsiktsløft, som Berg mener Norge sårt trenger.

– Verden endres i ekspressfart, gårsdagens sannheter gjelder ikke lenger. Det ligger store muligheter i å skape innovative produkter og tjenester som er tidsbesparende, kostnadsreduserende og verdiskapende. Fremtiden er digital, nettverksbasert og innsikt i hva som skjer, og ikke minst hvorfor det skjer, har aldri vært viktigere, slår han fast.

Det er liten til om at Norge står foran en tid med store omstillinger. Oljeindustrien skal bygges gradvis ned og klimamål skal nås. Dette vil kreve en innovasjonskraft vi ikke har i Norge i dag og som må bygges opp, poengterer Berg, som tror de siste 20 årenes omstilling til en digital verden bare har vært en oppvarmingsøvelse for det vi skal gjennom de neste ti. Noe har likevel utviklet seg i positiv retning.

– Da jeg startet mitt første selskap ble entreprenørskap sett på som reinspikka galskap. I dag drømmer fem av ti om å starte egen virksomhet. Det har vært en revolusjon i måten samfunnet oppfatter entreprenører på, men veien fra ide til resultat er fortsatt både mildt sagt humpete, dårlig skiltet og krevende, så behovet for kompetent hjelp er så absolutt til stede, sier Berg.

Mange utfordringer

Berg mener informasjonsteknologi og et digitalt tankesett ofte er viktige forutsetninger for innovasjon, men langt fra det eneste saliggjørende. It kan dessuten også ofte representere begrensninger for hvordan virksomheter kan utnytte nye muligheter på. Her peker han på:

• Organisatorisk gjeld i form av etablerte forretningsmodeller, strukturer og avtaler som hemmer evnen til å skape god innovasjon. Ofte er dette gammelt kulturelt tankegods, etablerte sannheter og antagelser bedre tilpasset gårsdagen enn morgendagens utfordringer.

• Teknologisk gjeld i form av systemer og prosesser som oppleves som tungvinte og av og til regelrett brukerfiendtlige. Kan lett oppstå når man lapper på gamle systemer i stedet for å investere i nytt. Opptak av teknologisk gjeld kan gi besparelser på kort sikt, men vil ofte medføre økte kostnader og redusert innovasjonskraft over tid.

• Intellektuell gjeld i form av systemer og løsninger som vi ikke forstår hvordan fungerer. Særlig når det gjelder fagfeltet innovasjonsledelse og Kunstig Intelligens baserte systemer med avanserte algoritmer (KI), vil dette bli en økende utfordring.

– Målet mitt er å hjelpe virksomheter med å utvikle medarbeidere som er endringsdyktige, kreative og inspirerende, og da må vi tørre å utfordre dagens inngrodde oppfatninger. Vi må ta utgangspunkt i en engasjerende visjon og få økt forståelse for at de grep som har bragt oss til 2020 ikke vil være de samme grepene som trengs de neste ti årene. Vi trenger rett og slett et nytt tankesett, et nytt kompetansesett og et nytt verktøysett, noe jeg håper denne boken kan bidra med, sier Berg.