ØKOSYSTEM: Med etableringen av Telenor Tracking Solutions skal vi rendyrke utviklingen av sporingstjenester. På sikt har vi ambisjoner om å bygge et helhetlig økosystem for å ivareta kjæledyrs sikkerhet, helse og velferd, sier Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp. (Foto: Martin Fjellanger, Telenor)

Telenor rendyrker sporingstjenester

Telenor skiller ut sporingstjenesteselskapet Mitt Spor, til å bli en del av Telenor Amp. Mens Telenor Amp går inn med 25 millioner kroner i det nye selskapet, går selskaper DyreID inn som minoritetseier.

I 2020 lanserte Telenor Mitt Spor, en IoT-basert sporingstjeneste som gir brukere full oversikt over hvor kjæledyrene deres befinner seg.

Dette selskapet skilles Telenor nå ut slik at de kan rendyrke satsingen på sporingstjenester. Med på laget er DyreID, som er eies av Den Norske Veterinærforening.

Det nye selskapet skal hete Telenor Tracking Solutions og blir en del av Telenor Amp-portføljen. Telenor Amp er et selskap i Telenor Norge som samler alle virksomheter i telegiganten som jobber med «connectivity» innenfor telekom.

Mange hundeeiere

Telenor Amp-porteføljen består i dag av 16 selskaper, med en samlet verdi på 10 til 15 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Telenor.

– Telenor har en rik historie med å dyrke vellykkede samarbeid og partnerskap. Mitt Spor startet i det små, men vi ser et potensial for videre vekst og partnerskap. Derfor spinner vi nå ut både tjenesten og IoT-teamet fra Telenor Norge, sier Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp.

Ifølge pressemeldingen benytter 95 prosent av Norges 1,2 millioner hundeeiere seg av ID-merking av dyr. Det fungerer på den måten at en chip med unik ID føres under huden på dyret, og kobles med informasjon om eieren.

Helse og sikkerhet

I dag gjør Mitt Spor det mulig å følge kjæledyret i sanntid med ulike varslinger. På sikt vil Telenor Tracking Solutions ifølge pressemeldingen lansere en ny sporingsenhet som skal fungere for katter.

– Telenor har en ledende IoT-posisjon i Norden, og ved å opprette dette selskapet forsterker vi satsingen. Med etableringen av Telenor Tracking Solutions skal vi rendyrke utviklingen av sporingstjenester. På sikt har vi ambisjoner om å bygge et helhetlig økosystem for å ivareta kjæledyrs sikkerhet, helse og velferd, sier Ouctherlony.

– Over 1,2 millioner nordmenn lever i dag med hund. I tillegg anslås det at vi har rundt 700.000 eide katter i Norge. Det er et betydelig markedspotensial, og vi ser også store muligheter i både Norden og resten av Europa, legger Ouchterlony til.

30 år

Selskapet vil bli ledet av Andreas Johnsen som har lang fartstid i Telenor innen IoT og forretningsutvikling.

DyreID, som er eid av den norske veterinærforeningen, har driftet registeret for ID-merking i Norge i snart 30 år.

– Ved å kombinere ID-merking med Mitt Spor, gir det dyreeiere den beste og sikreste løsningen for sporing og gjenfinning. Nå som vi får inn frisk kapital og øker trykket, vil vi kunne videreutvikle produktet og bygge inn flere funksjoner for flere kjæledyr. Dette bidrar til at kjæledyreiere får ekstra trygghet og vil oppleve mindre stressende situasjoner, sier Gudbrand Lie Vatn, daglig leder i DyreID.