Som et ledd i kommunens arbeid med modernisering, fornying og forenkling har Oslo kommune valgt å tildele kontrakten for ny it-løsning for barnehage til IST.  (Illustrasjonsfoto: Pixabay)
Som et ledd i kommunens arbeid med modernisering, fornying og forenkling har Oslo kommune valgt å tildele kontrakten for ny it-løsning for barnehage til IST.  (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Oslo kommune vil modernisere it-løsningen i barnehagene

IST har ingått kontrakt med Oslo kommune om å levere nye it-løsninger til Oslobarnehagene. 

Publisert Sist oppdatert

Oslos kommune satser målrettet på å ta i bruk nye digitale verktøy, og kommunen ønsker at alle foresatte fra høsten 2017 skal kunne søke om barnehageplass i en ny og moderne it-løsning.

Etter en grundig prosess basert på anbudskonkurranse med forhandlinger har Oslo kommune valgt å tildele kontrakten for ny it-løsning for barnehage til IST. Dette skriver IST i en pressemelding. 

- Det er spesielt lagt vekt på at fagsystemet skal gi en felles digital plattform for foresatte, barnehager og saksbehandlere i kommunen som benyttes til søknad, opptak, plassadministrasjon og kommunikasjon. Anskaffelsen er et ledd i kommunens arbeid med modernisering, fornying og forenkling, sier prosjektleder for «Fremtidens fagsystem for barnehage» i Oslo kommune, Ingar Brauti.

ISTs leveranse skal ivareta alt fra programvareutvikling til opplæring av brukere, og IST skal også stå for forvaltning og drift av løsningen.

- Vi er svært glade for at Oslo kommune ønsker IST som partner på fremtidens fagsystem for barnehage, sier Odd Henning Dypvik, administrerende direktør i IST.

- Den nye løsningen skal sikre enkel dialog mellom innbyggerne og Oslo kommune, og effektivisere de administrative prosessene internt i kommunen. Samtidig stilles det høye krav til tilgjengelighet for alle brukergrupper, og til datasikkerhet. Denne kontrakten vil bidra til at vi kan forbedre vår it-løsning for barnehage, og dermed befeste ISTs posisjon som ledende innenfor dette området også. Vi ser frem til å samarbeide med Oslo kommune for å realisere kommunens ambisiøse mål, sier Dypvik.