Hva skjer? Her får du 10 spådommer om 2016

Det nærmer seg 2016 og tiden er inne for mer eller mindre velbegrunnede synsinger, spådommer og vidløftige visjonære betraktninger fra oss med krystallkuler, notatblokk og skrivekløe.

Publisert Sist oppdatert

For tiende gang legger jeg hodet på hoggestabben, leverer øksa til Computerworlds mange lesere og byr på følgende 10 spådommer for året som kommer:

1.Missing in Action - Hvor ble det av sannheten?  

I en verden der norske mediehus og tradisjonelle redaktørallianser utfordres av nye medietilbud og kreativ Content marketing mister nordmenn endelig illusjonen om den ene sannheten og våkner opp til en verden med alternative virkelighetsbeskrivelser. Gjennom generasjoner har pressen sittet med hånda dypt nede i honningkrukken og blitt statssubsidert av politikere godt fornøyd med tingenes tilstand. Man har smykket seg med et rikt mediemangfold, mens realiteten har vært at makten har vært samlet på svært få hender. 

2.Det friksjonsfrie samfunn banker på – og vi åpner gladelig opp

I 2016 vil kostnadene ved å gjøre transaksjoner fortsette ferden mot null og nettverksfordelene vil stige mot nye høyder og vi vil se nye innovative selskaper i en rekke ulike bransjer oppstå. Med nye forretningsmodeller som spiller på lag med nye teknologiske muligheter er de i realiteten IT selskaper i forkledning, glupsk tar de for seg de utfordringene overgangen fra tradisjonell tjenesteyting og fysiske produkter til digitale tjenester skaper. 

3.Norske virksomheter omstiller seg flatere – analoge sjefer og mellomledere lever utrygt!

Vi vil i 2016 få en ny vår for de over 55 som ender opp som godt betalte veivisere mot en fremtid der arbeidstrygghet er byttet ut med ansattbarhet. Det blir også færre daglig ledere og flere daglig tjenere. Det norske konsulentmiljøet Miles, og deres kreative gründer Tom Georg Olsen har gjennom alle år kalt seg daglig tjener og vist alle som vil se at det ikke er noen motsetning mellom lav egofaktor og kunsten å bygge suksessfulle virksomheter. Med fokus på fornøyde medarbeidere som leverer verdi og selvledelse har Miles i mange år hatt klippekort på tittelen som en av Norges beste arbeidsplasser. 

4.Sosiale medier vokser i betydning og omfang - overtar nye sosiale roller og samfunnsfunksjoner

Har du hørt uttrykket «Hvis det ikke er på Facebook så skjedde det ikke»? I en verden der privatlivets grenser forsvinner og kjernefamilien er i ferd med å bli eksotisk og roller mikses i en lapskaus der familie, kollegaer, kunder og venner deler stadig mer informasjon får våre foretrukne sosiale medier nye roller. Paris ble stedet der Facebook overtok rollen som vår alles mor midt i kaoset terroristangrepet skapte, gjennom aktiveringen av Safety Check kunne jeg og tusen andre i Paris fortelle de hjemme at vi hadde overlevd angrepene.

5.Luddistene gjenoppstår,  - organiserer seg å stoppe utviklingen

De finnes rundt oss allerede og med moralsk pekefinger høyt hevet sloss de med stor innlevelse mot de fleste nye måter å gjøre tingene på. I 2016 vil endringsmotstandere gå til håndfaste aksjoner og kreve datafrie søndager. Kjenner du ingen sier du, våkn opp – det er ikke bare Uber som møter motstand.

6.Omstillingskravet møter innovasjonsbølgen, også over de offentlige bredder!

I industrisamfunnet var det maskiner som skapte konkurransekraft. I dagens innovasjonssamfunn er det informasjon, kompetente medarbeidere, innovasjon og samspill som skaper konkurransekraft. Det er ikke lett å hente ut gevinster uten å tenke nytt, og i 2016 våkner både IT-sjefer og byråkrater opp og oppdager at nytenkning ikke nødvendigvis fører til fortapelse. Eksempel?

7. Selvkjørende biler kommer til Norge, køene reduseres.

I USA har forsøksbilene nå passert over 1.5 millioner kilometer uten selv å forårsake en eneste kollisjon og 2016 blir året da norske forsikringsselskaper slipper nyheten om at vi som ønsker å kjøre selv etter 2020 vil måtte betale ekstra for den moroa.  Datadrevne biler vil vise seg å være tryggere uten vår innblanding, og dagens køer vil bli borte takket være reduserte ulykker, bildeling og nye innovasjoner. 

8. Roboter med kunstig intelligens kommer til et firma nær deg- maskinene blir smartere enn oss.

Kunstig intelligens og smarte algoritmer vil effektivt overta stadig flere samfunnsoppgaver og resultatet blir at mange av dagens jobber blir irrelevante. I kombinasjon med Big Data vil vi se noen formidable suksesser, og noen spektakulære fiaskoer. Marc Andreessen, innovatøren bak Netscape og en av de viktigste visjonærene i Silicon Valley sier det best; I fremtiden vil vi stå igjen med to typer jobb, de som innebærer å fortelle datamaskiner hva som skal gjøres, og de som innebærer å bli fortalt hva som skal gjøres av maskiner.

9. Cyberkriminelle blir vår tids pirater og de inntar for alvor Norge – det blir tydelig at mange låser døra uten å ta med seg nøkkelen!

Veksten i antall innbrudd og ran stopper opp og tradisjonell kriminalitet synker drastisk, det er rett og slett for mange kameraer og andre sikkerhetsforanstaltninger der ute. Det blir også i løpet av året tydelig at mange virksomheter i lang tid har tatt altfor lett på sikkerhetsutfordringene og norske cyberkriminelle vil offentliggjøre høyst private data om flere ledende politikere og næringslivsledere som for alvor viser at informasjonshavet har vokst oss over hodet. 

10. Nobelprisen tildeles Sir Tim Berners Lee og Edward Snowdon, den ene for å ha skapt fundamentet for dagens grenseløse deling av informasjon, og den andre for å ha synliggjort at dette utnyttes av både virksomheter og myndigheter på måter som ikke tåler dagens lys. Som en konsekvens vil relasjonene til Kina som norske politikere i lang tid har forsøkt å reparere normaliseres umiddelbart. 

11. IT bransjens nye vinnere kjører ring rundt gamle storheter, - året blir turbulent.

Vi får en rekke oppkjøp og crossoverfusjoner både i Norge og internasjonalt etter hvert som stadig flere bransjer oppdsger at de egentlig er IT virksomheter. Facebook kjøper opp Airbnb og Google kjøper Uber De to tjenestene utvides til å gjelde mer konvensjonelle reise- og transporttjenester - og går i løpet av året forbi de etablerte aktørene. 

12. DIFI tar en tydelig posisjon, og vil spare Norge for milliarder.

Det forhindrer likevel ikke at store offentlige overskridelser og elendig prosjektstyring medfører nok en gang overskrifter, men det er det faktum at det tas ut tiltale som vekker den største oppsikten.

La meg avslutte med å påpeke at de fleste av oss har en lei tendens til å overvurdere hvilke endringer som kommer på kort sikt, - og gang på gang tråkker i grøten fordi vi undervurderer de endringene som skjer på lengre sikt.

Med varme ønsker om et inspirerende og innovativt 2016!