VEKST: Alle selskap søker vekst, og i it-bransjen skjer det ofte gjennom oppkjøp og fusjoner. Det trenger ikke å være en dårlig nyhet. (Ill: Istock)
VEKST: Alle selskap søker vekst, og i it-bransjen skjer det ofte gjennom oppkjøp og fusjoner. Det trenger ikke å være en dårlig nyhet. (Ill: Istock)

Sunn konsolidering i den nordiske it-sektoren

LEDER: Konsulentbransjen konsoliderer

Publisert Sist oppdatert

Nylig kom meldingen om at konsulentselskapene Knowit og Cybercom skal slå seg sammen. Det nye selskapet blir en skikkelig kjempe, med omlag 3.900 medarbeidere og 5,5 milliarder svenske kroner i årsomsetning, og med virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Polen. Nye Knowit kommer dermed til å bli en aktør av en størrelse som er høyst sammenlignbar med de nordiske operasjonene til de internasjonale aktørene fra Europa, USA – og India.

Dette er naturens lov i en åpen markedsøkonomi, og særlig i teknologibransjen. De store vokser ved å spise de som ikke er fullt så store, og veksten gjør at de som står igjen bli mer lønnsomme. I tillegg til mer effektiv drift, er høyere kapasitet, et bredere kompetansespekter og tilgang til flere kunder og markeder årsaker til den høyere lønnsomheten.

For kundene til de stadig større leverandørene er bildet litt mer uklart, leverandørenes konsolidering fører med seg både fordeler og ulemper. På den positive siden kan vi notere mer og bredere kompetanse, ofte en større geografisk utbredelse, og forhåpentlig noe lavere priser, siden effektiviteten har blitt høyere hos leverandøren. På den andre siden vil det bli færre tilbydere i anbudskonkurranser, lavere fokus på den enkelte kunde, i takt med at leverandøren får flere å dele oppmerksomheten på, og generelt vanskeligere markedsforhold for nye aktører å etablere seg i.

Vi har lenge sett prognoser der grafen for det framtidige behovet for kompetent it-personell peker rett mot taket. Det er ingen tvil om at konsulentkjempene, kanskje særlig de indiske, det siste tiåret har dekket gapet mellom antallet nyutdannete teknologer og dagens behov. Vi har også sett at nystartete ekspertselskap, innen en eller annen disiplin, har fått et godt fotfeste i markedet, bare de er gode nok.

Vi mener derfor at konsolideringen vi har sett de siste få årene innen konsulentbransjen ikke er noen umiddelbar trussel mot den sunne konkurransen i it-bransjen i Norge. Det er også oppløftende å se at norske og nordiske selskaper stadig kan hevde seg mot de aller største internasjonale navnene. Den nordiske it-sektoren viser at den er sunn og bærekraftig, men kommer til å trenge påfyll av kompetanse for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden.