OVERTAR: Sopra Steria kjøper Marin it og blir internasjonal it-partner til DOF Group og Austevoll Seafood. (f.v.) Britt Kathrine Drivenes, CFO Austevoll Seafood, Hilde Drønen, styreleder i Marin it og finansdirektør i DOF Group og Kjell Rusti. (Foto: Sopra Steria)

Sopra Steria kjøper it-selskap av DOF Group

Sopra Steria overtar Marin it AS og blir internasjonal totalleverandør av it- og digitaliseringstjenester til DOF Group og Austevoll Seafood. De om lag 50 medarbeiderne i it-selskapet blir nå en del av Sopra Steria.

– Dette er en merkedag for oss i Sopra Steria. Vi skal levere på en strategisk og langsiktig internasjonal it- og digitaliseringsavtale i maritim sektor. I tillegg styrker vi vår tilstedeværelse på Vestlandet og får mange nye og dyktige medarbeidere, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

Siden 2010 har Marin it levert it-tjenester til eierselskapene DOF Group og Austevoll Seafood, hvor DOF Gruppen har vært den største kunden. 

De om lag 50 medarbeiderne i it-selskapet blir nå en del av Sopra Steria.

Globalt samarbeid

Som følge av salget inngår DOF Group og Austevoll Seafood også en langsiktig drifts- og utviklingsavtale med Sopra Steria. Avtalen innebærer blant annet leveranser til DOF konsernets landorganisasjoner på fem kontinenter og i tillegg leveranser til en offshoreflåte som operer globalt.

Hilde Drønen, styreleder i Marin it og finansdirektør i DOF Group, sier at dette er en avtale alle parter er tjent med.

– Vi er svært glade for at Sopra Steria nå er vår nye partner. Vi får nå tilgang til mer kapasitet og spissede kompetansemiljøer, særlig innenfor cybersikkerhet, bærekraft og innovasjon. Dette gjør oss enda bedre rustet til å nå målene våre innenfor teknologi og bærekraft, sier hun i meldingen, og legger til:

– Det ligger også i kortene at vi ønsker oss stordriftsfordeler i den operasjonelle it-driften.

It- og digitaliseringsavtalen vil betjene rundt 4000 ansatte, 55 fartøyer og en rekke kontorer over hele verden. Drønen sier at de ansatte i Marin it nå blir del av en stor, men samtidig lokalt forankret arbeidsplass med mange muligheter.

– Vi i DOF og Austevoll Seafood får anledning til å jobbe videre med de samme kontaktpersonene vi hadde i Marin it, noe vi setter pris på, sier hun.