STERK KONKURRANSE: Skal norske bedrifter henge med i en stadig sterkere internasjonal konkurranse, må vi ha den dyktigste arbeidsstokken, mener Tekna-president Lars Olav Grøvik. (Foto: Knut Neerland - Magent AS)
STERK KONKURRANSE: Skal norske bedrifter henge med i en stadig sterkere internasjonal konkurranse, må vi ha den dyktigste arbeidsstokken, mener Tekna-president Lars Olav Grøvik. (Foto: Knut Neerland - Magent AS)

Advarer om stor mangel på IKT- og ingeniørkompetanse

– Det er et stort kompetansehull i næringslivet som må fylles, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Publisert

NHO kartlegger årlig kompetansebehovet i norske bedrifter gjennom sitt kompetansebarometer. I årets undersøkelse oppgir 47 prosent av bedriftene at de trenger mer ingeniørkompetanse og teknisk kompetanse, og 48 prosent sier de har et udekket behov for IKT-kompetanse.

Det får interesseorganisasjonen Tekna til å reagere.

– Høy teknologi- og realfagskompetanse er sterkt etterspurt i norske bedrifter. Det haster med å få på plass gode rammebetingelser, slik at vi klarer å utdanne nok folk til å dekke behovet både nå og fremover. Skal norske bedrifter henge med i en stadig sterkere internasjonal konkurranse, må vi ha den dyktigste arbeidsstokken, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik, i en pressemelding.

Tekna organiserer 94.000 personer med mastergrad eller mer innen teknologi og realfag.

Store forventninger

Grøvik mener NHOs rapport bekrefter Teknas egne analyser.

– Rapporten underbygger funnene i rapporten Samfunnspolitisk analyse gjorde for Tekna og andre aktører i organisasjonslivet i 2021. Kompetanseunderskuddet innen IKT er særlig stort for høyere utdanning og ulike typer spisskompetanse. Det er store forventinger fra både politisk hold, næringslivet og befolkningen om digitale tjenester og at Norge skal være i front. Da må vi har et godt og kontinuerlig tilfang av fagkompetanse, særlig innen de høyeste utdanningsgradene, sier Grøvik.

Kompetanseunderskuddet innen IKT er særlig stort for høyere utdanning og ulike typer spisskompetanse.

Grøvik peker på at etterspørselen i bedriftene er så stor at mange outsourcer eller henter inn utenlandske arbeidstakere for å dekke inn kompetansebehovet.

– [Det] viser det nødvendigheten av å øke kapasiteten i universitet- og høgskolesektoren. Samtidig må vi øke satsingen på etter- og videreutdanning av ansatte, slik at også de kan dekke inn kompetansebehov i et næringsliv i rask teknologisk endring, sier han.

- Spesielt må rekruttering av vitenskapelig ansatte innen IKT og realfag prioriteres gjennom en rekrutteringsstrategi. Det er avgjørende at myndighetene nå tar dette kompetansebehovet på alvor og prioriterer en gjennomgående satsing på realfag og teknologi i utdanningen gjennom hele skoleløpet og ut i arbeidslivet. Dette er helt nødvendig for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier Grøvik.