FOKUS PÅ PERSONVERN: EU var først ute med å styrke personvernet for sine innbyggere, men mange andre land og jurisdiksjoner har fulgt etter. Det lager et stort marked, mener analytikerne hos Gartner. (Foto: Sébastien Bertrand (cc-by-2.0))

USA og EU er enige

Nye regler for håndteringen av persondata er klare.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for signaler og rykter om det motsatte, kunne EU-kommisjonen og USA den 2. februar kunngjøre at en ny avtale om datautveksling mellom Europa og USA er på plass. Den nye avtalen heter «Privacy Shield», og skal erstatte Safe Harbour-avtalen som EU-domstolen kjente ugyldig sist høst.

Tre hovedelementer

Ifølge pressemeldingen som EU-kommisjonen sendte ut, har den nye avtalen tre hovedelementer:

* Styrkete forpliktelser for selskap som håndterer europeiske persondata, og robust håndheving av reglene. Amerikanske selskap som ønsker å importere europeiske persondata må forplikte seg til å underlegge seg et solid regime for hvordan dataene skal behandles. Amerikanske handelsmyndigheter skal overvåke at bedriftene følger disse reglene, i samarbeid med europeiske personvernmyndigheter.

* Klare sikringstiltak og krav til åpenhet omkring amerikanske myndigheters tilgang til dataene. Amerikanske myndigheter har for første gang skriftlig forpliktet seg til klare begrensninger, sikringstiltak og tilsyn med myndighetenes tilgang til persondata. Disse mekanismene blir gjenstand for årlige revisjoner av myndigheter fra begge parter.

* Effektiv beskyttelse av EU-borgeres rettigheter, og flere muligheter til å appellere. Enhver EU-borger som mistenker at sine data har blitt misbrukt under det nye regelverket, får flere nye klagemuligheter. Europeiske personvernmyndigheter kan på borgernes vegne rette klager til amerikanske handelsmyndigheter, i tillegg til at amerikanerne oppretter et helt nytt ombudsmannsembete for dette.

«Vi har blitt enige om et nytt sterkt rammeverk for dataflyten mellom Europa og USA. Våre innbygger kan være trygge på at deres persondata er beskyttet. Våre bedrifter, særlig de aller minste, har nå fått et tydelig regelverk som sikrer deres aktiviteter på tvers av Atlanteren», sa Andrus Ansip, kommissær for det indre digitale markedet i EU, i pressemeldingen.

 

Les hele pressemeldingen fra EU-kommisjonen her.