Slik lykkes du med videreutdanning

Selv om du er flink i jobben din, tren­ger du påfyll. Og selv om du har gode meritter, vil formalisering av kompe­tansen kunne gi deg et karriereløft. – Noen vil knapt møte kandidater uten en bachelor- eller mastergrad, sier re­krutteringsekspert.

Publisert Sist oppdatert

Det er få, om noen, bransjer som er mer opp­tatt av kurser og sertifiseringer enn it-bran­sjen. Alle it-verktøy har sine opplæringsare­naer. Du kan ta alt i fra et raskt nettkurs på et verktøy til et lengre masterstudium.

Rolf Nævra har lang erfaring fra rekrutte­ringsbransjen og leder i dag it-rekrutterings­selskapet Technogarden Magellan.

For den profesjonelle delen av it-bransjen, som konsulentselskaper, er CV-en svært vik­tig, forteller Nævra.

— Man skal inn i krevende prosjekter, hvor også gjerne en kunde skal godkjenne kandidaten – da blir det naturligvis viktig med formalisert kompetanse. Særlig gjelder dette yngre mennesker. Noen vil knapt møte kandidater uten en bachelor- eller master­grad, sier han.

Du kan laste ned hele dette whitepaperet gratis, ved å trykke på lenken under: